Hopp til hovedinnhold

– Et veldig spennende år for digitalisering i helse- og omsorgssektoren

Arbeidet med innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan blir en viktig del av direktoratets arbeid dette året. Blant annet skal direktoratet levere et oppdatert målbilde for digitalisering.

I tildelingsbrevet for 2023 har vi fått flere svært spennende og viktige oppdrag. I Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil regjeringen legge frem en helhetlig fremstilling av e-helsepolitikken de neste fire årene. Nasjonal e-helsestrategi og våre bidrag som faglig rådgiver for departementet gjennom året blir et viktig grunnlag, sier Mariann Hornnes.  

Hun forteller at direktoratet er i full gang med dette viktige arbeidet, og at det engasjerer bredt i direktoratet. 

Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil sammen med ny folkehelsemelding og melding om helseberedskap utgjøre de overordnede rammene for helse- og omsorgspolitikken, ifølge regjeringen.no. Nasjonal helse- og samhandlingsplan skal være en stortingsmelding som omfatter både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Meldingen er viktig for det helhetlige arbeidet for å styrke vår felles helse- og omsorgstjeneste.  

Direktoratet har tidligere i samarbeid med helse- og omsorgssektoren utarbeidet en strategi for digital sikkerhet. Denne var på høring høsten 2022, og er blitt et innspill til stortingsmeldingen om helseberedskap. 

Nytt målbilde for digitalisering 

I 2023 har direktoratet fått i oppdrag å utarbeide et oppdatert målbilde for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Dette skal erstatte eksisterende plan for utviklingsretningen for én innbygger – en journal. Målbildet skal inkludere sektorens arbeid med bedre journalløsninger og digital samhandling, herunder forventede effekter av helseteknologiordningen, ifølge tildelingsbrevet. 

Mariann Hornnes ehelse.jpg
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, forteller at direktoratet er i full gang med å utarbeide et oppdatert målbilde for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Foto: Ingar Sørensen

– Vi skal levere et foreløpig utkast til Helse- og omsorgsdepartementet 15. februar, men her vil det være prosess utover våren, påpeker Hornnes. 

Blant annet har departementet nå invitert til en ny innspillsrunde om digitalisering av helse- og omsorgssektoren.

Nasjonal e-helsestrategi som del av grunnlaget 

– Helse- og omsorgssektorens nye e-helsestrategi blir et viktig kunnskapsgrunnlag inn i arbeidet, sier Mariann Hornnes. 

Direktoratet for e-helse har utarbeidet en ny e-helsestrategi, på bakgrunn av innspill fra sektoren, om tjenestens behov, hvilke utfordringer vi står overfor og forslag til hvordan disse kan møtes. Arbeidet med nasjonal helse- og samhandlingsplan vil bygge videre på disse innspillene, skriver departementet i invitasjonen til innspillsrunden. 

I løpet av våren skal direktoratet også lage forslag til indikatorer for å måle utviklingen og effekter på e-helseområdet. 

– Digitalisering er et svært viktig bidrag i arbeidet med å skape en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Felles barrierer for digitalisering i sektoren må identifiseres og ryddes for å øke sektorens samlede gjennomføringsevne. Vi ser frem til gode diskusjoner med departementet og sektoren i det videre arbeidet med planen, sier Hornnes.