Hopp til hovedinnhold
Søk

50 kommuner sier ja til kjernejournal

Nærmere 50 kommuner ønsker å ta i bruk kjernejournal i pleie og omsorgstjenesten.

Portrettfoto av eldre kvinne som smiler.
Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten. Illustrasjonsfoto: Johnér.

Last ned oversikt: 44 kommuner har meldt interesse for tidlig ibruktakelse av kjernejournal (pdf)

Kjernejournal er innført på alle sykehus, legevakter og 90% av fastlegekontorene. Alle innbyggere har fått sin kjernejournal. Men pleie- og omsorgstjenesten i kommunene er fortsatt ikke i gang. Det vil endre seg i løpet av året. Høsten 2019 vil Arendal, Halden, Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer være de første som innfører kjernejournal.

Innføringen av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten kan også ses som en forberedelse for å enklere kunne ta i bruk e-resept med sentral forskrivningsmodulog pasientens legemiddelliste senere.

Økt kvalitet

Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten, uavhengig av hvor pasienten mottar helsehjelp. Ved å dele opplysninger på tvers, vil alle ledd av helsetjenesten oppleve å kunne øke kvaliteten på tjenestene til og behandlingen av pasienten, også i pleie- og omsorgstjenesten. Nytten for helsepersonell som allerede bruker kjernejournal øker også når kommunene nå går i gang, for eksempel ved at behandlende leger på sykehjem registrerer kritisk info.

Interessert? Les mer om legemidler og kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester.