Hopp til hovedinnhold

750 000 har lastet ned "Smittestopp"

Siden lansering torsdag ettermiddag, har 750 000 nordmenn lastet ned appen "Smittestopp".

Ved å registrere deg på appen "Smittestopp", kan hver enkelt av oss bidra til å begrense smitte og redde liv. 

Ny teknologi

- Vi må tenke nytt og jobbe på nye måter for å begrense smitten. Norge er i en unik posisjon ved å være først ute med å ta i bruk ny teknologi. "Smittestopp" kan bli et svært nyttig verktøy for å beholde kontrollen med smittespredning i det norske samfunnet, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har gjennomføringsansvaret for "Smittestopp", hvor Direktoratet for e-helse har bidratt i arbeidet med et faglig team. 

Brukerne av appen gir anonyme data som FHI vil bruke til å analysere i hvor stor grad vi holder avstand til hverandre. Slik blir det mulig å følge bedre med på om tiltakene mot koronaviruset fungerer og hvordan dette eventuelt vil endre seg etter hvert som det lettes på dagens strenge restriksjoner.

Tiltak fra koronaporteføljen

I tillegg til å bidra inn i arbeidet med "Smittestopp", har Direktoratet for e-helse også ansvar for prosess og vurdering av koronaporteføljen, en samling digitaliseringstiltak som kan bidra til å løse krisen.

Smittestopp-appen er et eksempel på et slikt tiltak. 

- Her, som ellers i pandemien, finnes det få fasitsvar og det pågår en intens erfaringsutveksling mellom landene om hvilke digitale løsninger som gir best mulig resultater. Men vi vet at felles utfordringer krever felles løsninger. Ved å ta i bruk appen "Smittestopp", vil vi raskere kunne åpne samfunnet og få friheten vår tilbake, sier Bergland. 

Smittestopp FHI