Hopp til hovedinnhold
Søk

85 % av landets innbyggere har nå digitalt innsyn i egen pasientjournal

Alle sykehus i Helse Sør-Øst gir nå sine pasienter mulighet til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no.

85 % av landets innbyggere har dermed digitalt innsyn i egen pasientjournal ved sykehuset der de har fått utredning og behandling. Dette gir bedre muligheter til å følge opp egen helse.

Trygg og enkel tilgang

- Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart vanskelige ord og uttrykk. Digitale tjenester skal sikre innbyggernes aktive deltakelse i egen helse og omsorg, og det er svært positivt at alle sykehus i Helse Sør-Øst nå gir sine pasienter denne muligheten, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland.

Jente som holder en mobiltelefon
Muligheten for digitalt innsyn gjelder i første omgang pasienter som er 16 år eller eldre. Foto: Are Thunes Samsonsen

Ved å logge seg på helsenorge.no kan pasientene få trygg og enkel tilgang til noen av de mest brukte dokumentene som følger med sykehusbesøk; for eksempel sammendrag av sykehusopphold (epikriser), hvilke prøver som er tatt og når man evt. har fått ny time. 
Det er dokumenter lagret etter oktober 2018 som vil være tilgjengelig digitalt.

Pasienter som har reservert seg mot å være digitalt aktive, kan fortsatt få sykehusjournalen tilsendt i posten.

Les mer om hvordan du får innsyn i din egen pasientjournal (helsenorge.no)

Fakta

  • Digitalt innsyn i journalen fra sykehus omfatter utvalgte dokumenter som epikrise (sammendrag etter sykehusopphold), polikliniske notater, sammenfatninger, prøvesvar og timeavtaler.
  • Tilgang gis ved at den enkelte innbygger logger seg inn på helsenorge.no, for eksempel ved bruk av BankID.
  • Muligheten for digitalt innsyn gjelder i første omgang pasienter som er 16 år eller eldre.
  • Tjenesten viser også hvem som har gjort oppslag i journaldokumentene.
  • Innsyn i pasientjournalen på helsenorge.no er et tilbud til dem som ønsker det. Det er mulig å reservere seg mot at journalen skal være tilgjengelig gjennom helsenorge.no.