Hopp til hovedinnhold

Advokatfirma: Ingen urimelig konkurransefordel for PwC

Kluge Advokatfirma AS bekrefter i et notat at det at PwC allerede leverte konsulenttjenester til prosjektet ikke gav dem noen urimelig konkurransefordel i minikonkurransen, som ble gjennomført høsten 2018.

Det er også konklusjonen i direktoratets gjennomgang av en konkret anskaffelse av konsulentbistand til arbeidet med Én innbygger – én journal/Akson høsten 2018. Bistanden PwC bidro med i arbeidet med Én innbygger – én journal høsten 2018 er godt fundert i konsulentavtalene som gjaldt på dette tidspunktet.

Konsulentene fikk heller ingen urimelig konkurransefordel i en påfølgende anskaffelse på grunn av denne bistanden. Konsulentene deltok ikke på noen måte i utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget for anskaffelsen som ble gjennomført høsten 2018. Anskaffelsen ble håndtert utelukkende av ansatte i direktoratet, og planleggingsaktivitetene som ble utført tidligere samme høst hadde ingen praktisk betydning for gjennomføringen av anskaffelsen

I media er det blitt problematisert at konsulentene som deltok i prosjektet høsten 2018 har bidratt til planlegging av et påfølgende forprosjekt. Det er stilt spørsmål ved om deres bistand denne høsten bidro til at de hadde en urimelig konkurransefordel i denne anskaffelsen.

Helse- og omsorgsdepartementet ba derfor direktoratet om mer utfyllende opplysninger enn det som ble gitt i redegjørelsen om konsulentbruk og anskaffelsespraksis fra 17. august. De ba også om en vurdering av om anskaffelsen er innenfor regelverket. De utfyllende opplysningen ble oversendt departementet 28.september.

– Jeg er glad for at eksterne jurister støtter vår vurdering om at det ikke foreligger brudd på regelverket, sier direktør Christine Bergland.