Hopp til hovedinnhold

Akson – mye mer enn IKT

Investeringskostnaden er i konseptvalgutredningen til Akson er estimert til 11,4 milliarder kroner. Under halvparten av kostnadene er knyttet til IKT.

Akson er tiltaket som skal gi felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen.

Helsepersonell som bruker nettbrett.
40 prosent av investeringskostnaden er beregnet til innføring og opplæring i kommunene og hos fastlegene.

I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for helhetlig samhandling og felles kommunal journal. Dette var konseptvalg 7, som senere fikk navnet Akson. Anbefalingen bygget på målene om at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasientopplysninger og at innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester.

Et digitalt løft

- Akson er et digitalt løft, ikke et rent IKT-prosjekt. 20-30 prosent av investeringskostnaden er beregnet til IKT. Andre kostnader er for eksempel opplæring av 150 000 helsepersonell fordelt på 16 tjenester i 291 kommuner over seks år, forklarer Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

kakediagram som viser kostnadsfordelingen i Akson, fra KS1-rapporten
Tallene er hentet fra konseptvalgutredningen.

- Vi løser ikke utfordringene i helse- og omsorgssektoren med IKT alene. Digitaliseringen er et verktøy, brukt riktig kan den bidra til at vi får tryggere pasientforløp. Dette forutsetter at vi investerer tid og ressurser i opplæring og implementering, og lykkes med at systemene tas i bruk slik de er ment å brukes, utdyper Bergland.

40 prosent av investeringskostnaden er beregnet til innføring og opplæring i kommunene og hos fastlegene.

Anbefaling

Direktoratet for e-helse legger nå siste hånd på anbefalingen om hvordan Akson bør gjennomføres. Anbefalingen skal leveres Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av februar.

- Vi gjør nå nye beregninger, og vil levere et estimat i forprosjektrapporten i februar. Vi får hele tiden mer kunnskap, forteller Bergland.

Forprosjektrapporten vil blant annet beskrive hvordan en anskaffelse bør gjennomføres, hvordan tiltaket skal styres og organiseres og hvordan det kan legges til rette for stegvis innføring.  

Les mer om Akson

Akson forklart på 1-2-3

Akson