Hopp til hovedinnhold

Arbeidsplan for pasientens legemiddelliste er klar

Hovedoppgaven for legemiddelprogrammet i Direktoratet for e-helse er å få på plass pasientens legemiddelliste. Nå har programstyret vedtatt gjennomføringsplanen for aktivitetene i 2021, og planen ble oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet 1. mars.

– Pasientens legemiddelliste er trolig det mest krevende prosjektet Direktoratet for e-helse jobber med. Årsaken er stor kompleksitet i arbeidet. Det gjelder antall involverte aktører, antall journalsystemer og behovet for samtidighet i endringene som skal gjennomføres. Derfor er vi veldig glade for å ha lagt en god plan for aktivitetene det kommende året, og at sektoren er med og stiller seg bak planen, sier Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.

Pasientens legemiddelliste skal gjøre det enklere å få oversikt over hvilke legemidler pasienten bruker. Ved å gi helsepersonell med tjenstlig behov oversikt over pasientens legemiddelopplysninger i sanntid, er målet både bedre legemiddelbehandling og mer hensiktsmessig bruk av tiden til helsepersonell.

karl-vestli-2500px (2)
Vi veldig glade for å ha lagt en god plan for aktivitetene knytett til pasientens legemiddelliste det kommende året, og at sektoren er med og stiller seg bak planen, sier fungerende direktør i direktoratet for e-helse, Karl Vestli. Foto: Direktoratet for e-helse

– Det blir enklere for pasienten selv og de pårørende å være oppdatert. Fastleger og leger i sykehus får se hvilke legemidler andre leger har skrevet ut. I tillegg får sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten frigjort tid til andre oppgaver, sier Vestli.

Gode innspill fra sektor

I 2020 måtte programmet ta en fot i bakken for å se om rammebetingelsene for å lykkes var til stede og at tidligere planer fortsatt var realistiske. Hensikten var å konkretisere prosjektene inn mot utprøvingen av pasientens legemiddelliste, styrke gjennomføringsevnen og legge grunnlag for langsiktig finansiering. Nå har programstyret støttet hovedinnretningen til en gjennomføringsplan, som et presentert i et sentralt styringsdokument. Samtidig det er behov for videre utvikling, kvalitetssikring og forankring av dokumentet frem til sommeren 2021.

– Programstyret har kommet med verdifulle innspill underveis i arbeidet og gitt støtte til hovedinnretningen i gjennomføringsplanen. Vi har også startet diskusjonene om hvordan vi sammen skal få frem gode analyser av gevinster og kostnader, sier Vestli.

OEI_9362
Pasientens legemiddelliste skal gjøre det enklere for pasient, pårørende og helsepersonell å være oppdatert på hvilke legemidler pasienten bruker. Foto: Øyvind Eide

Han gir honnør til medlemmene fra helse- og omsorgssektoren i programstyret for konstruktive bidrag. Utprøvingen av pasientens legemiddelliste skal skje i Helse Vest, og gjøres i et samarbeid mellom legemiddelprogrammet, det regionale helseforetaket, Bergen kommune, fastlegene og pasientjournalleverandører.

Høring og nytt mannskap

I løpet av våren blir det sentrale styringsdokumentet utvidet med mer detaljerte planer for aktiviteter utover 2021. Til høsten sendes dokumentet på høring i helse- og omsorgssektoren for å sikre god forankring av de videre planene. Det opprinnelige dokumentet og høringsinnspillene vil danne grunnlag for en 2.0-versjon av gjennomføringsplanen for 2022 og fremover.

Ved årsskiftet tok Rune Røren over som ny programleder for Legemiddelprogrammet. Røren har tidligere ledet arbeidet med e-resept, kjernejournal og et samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren. I løpet av mars vil avdelingsdirektør Ivar Thor Jonsson i den nyopprettede avdeling legemidler, overta programeieransvaret.

Realiserer pasientens legemiddelliste gradvis

– Vi realiserer pasientens legemiddelliste gradvis gjennom flere tiltak. Noen er allerede i gang som forbedring av kvalitet i e-resept, utprøving og innføring av elektronisk multidose, og innføring av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten. Legemiddelmodulen Norsk Helsenett nå utvikler, som kalles Sentral Forskrivningsmodul, vil legge til rette for at informasjon om legemidler deles mellom ulike pasientjournalsystemer, sier Røren.

Rune_Roren_glad
Rune Røren tok over som programleder for legemiddelprogrammet ved årskiftet. Foto: Direktoratet for e-helse

Han understreker at utprøvingen i Bergen, som i hovedsak ser på arbeidsprosessene til helsetjenesten, vil gi viktige erfaringer om hva som skal til for å lykkes med å innføre pasientens legemiddelliste fremover.