Hopp til hovedinnhold

Bedre stat-prisen: – Godt samarbeid gir resultater

Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2021 for elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak. Med denne løsningen slipper legene å bruke tid på tungvinte manuelle prosesser, personvernet styrkes og informasjonen kommer raskere fram til de som trenger den.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) delte ut prisen på den årlige styringskonferansen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i dag. Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor.

Sanner sier at den nye løsningen har vært spesielt nyttig under pandemien.

Bedre stat_prisen 2021
Fra venstre finansminister Jan Tore Sanner, direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg og direktør for DFØ, Hilde Singsaas. Foto: DFØ

– Rask oppdatering av informasjon om dødsfall er nødvendig for å kunne drive helseovervåkning og beredskapsarbeid. Verdien av dette har blitt tydelig i forbindelse med den pågående pandemien, sier Sanner.

Samarbeid i sektoren

Innføring av elektronisk melding om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret er resultat av et samarbeid i hovedsak mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for e-helse. Det gir enklere utfylling, raskere oppdatering og bedre kvalitet på Dødsårsaksregisteret.

– Godt samarbeid gir resultater. Prisen er fin anerkjennekjennelse av det gode arbeidet som er lagt ned i elektronisk melding av dødsårsak. I tillegg til FHI og oss har Norsk helsenett, Skatteetaten, KS og regionale helseforetak vært avgjørende for at løsningene nå er tatt i bruk i helse- og omsorgstjenesten, understreker Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.

Melder dødsfall som følge av covid-19

– Overgangen fra penn og papir til digital meldegang gir flere gevinster for samfunnet, som blant annet økt kvalitet i registreringen av data og bedre beredskap ved pandemier, forklarer Vestli.

karl-vestli-2500px (2)
Karl Vestli, fungerende direktør Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

I april 2020 steg antall elektroniske meldinger markant, og økningen fortsetter. Denne skyldes spesielt en oppfordring fra FHI til helsesektoren om å melde covid-19-dødsfall elektronisk. Hittil har 331 kommuner tatt i bruk løsningen, og rundt 60% av dødsfall i spesialisthelsetjenesten rapporteres nå digitalt. Før utprøving av elektronisk melding startet i 2018, var arbeidsflyten papirbasert. Papirmeldingene kom sent frem og la begrensninger på hvor raskt og godt dataene i Dødsårsaksregisteret kunne oppdateres.

Tiltaket har gitt legen som melder om dødsårsak en enklere, bedre og tryggere løsning.

Elektronisk melding med kryptering av helseopplysninger gir bedre personvern og bedre informasjonssikkerhet. Sensitive opplysninger om dødsårsak er ikke synlige for mange ulike aktører, og man unngår at de kommer på avveie og kan kopieres.

Koordinert med melding om dødsfall til Folkeregisteret

Melding om dødsårsak er tett koordinert med melding om dødsfall til Folkeregisteret. Melding om dødsfall til Folkeregisteret medfører at pårørende vil oppleve at oppgjør og skifte går raskere, samt at offentlige tjenester som trygd og pensjon avsluttes raskere.

IMG_1886
Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet (FHI) tok imot prisen på vegne av FHI og Direktoratet for e-helse. Foto: DFØ

­De som har sittet i juryen er DFØs direktør Hilde Singsaas, leder av tankesmien Civita, Kristin Clemet, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, leder av Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen og professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Helsedataprogrammet blant finalistene

De tre finalistene til årets Bedre stat-pris var Elektronisk melding av dødsårsak (Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet), Helsadataprogrammet (Direktoratet for e-helse) og Høringssystemet (Utdanningsdirektoratet).

– Dette er tre gode finalister. Årets finalister har det til felles at de har utformet tjenester på en effektiv og brukervennlig måte. De har også lyktes med, både å oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og effektivisere egen virksomhet, sa finansminister Jan Tore Sanner under utdelingen på Styringskonferansen 2021.