Hopp til hovedinnhold

Birgitte Egset er blant Norges 50 fremste tech-kvinner

Den 8. mars, på den internasjonale kvinnedagen, kåret Abelia (NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter) og ODA-Nettverk de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv. På listen stod Birgitte Egset, juridisk direktør i Direktoratet for e-helse.

Øystein E. Søreide er administrerende direktør i Abelia og lederen for juryen i kåringen. Han mener det er avgjørende med mangfold blant de som lager og utvikler teknologi.

– Det har noe å si hvem som lager algoritmene og skriver koden som får nye løsninger til å fungere. Enten det gjelder forbrukerteknologi, industriell software eller styringssystemer for havvindmøller og karbonlagringssystemer. I Norge har vi alle muligheter til å velge de utdanningene som gjør oss mest relevante for fremtiden. Men selv det norske teknologinæringslivet er for ensrettet, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide. 

Flere kvinner, flere kloke hoder

– Først og fremst er det veldig stas – jeg tenker ikke på meg selv som teknolog og ble gledelig overrasket, sier Egset om utnevnelsen, som samtidig påpeker at hun har jobbet med juss og teknologi i 30 år. –  Det er påfallende at det er så få kvinner i tech når det er flest kvinner som både begynner på og fullfører universitets- og høyskoleutdanning. Om denne kåringen kan få flere kvinner til å velge teknisk utdanningen eller å jobbe med teknologi, får vi flere gode hoder til å bidra med utvikling og til å løse store utfordringer som kraftkrise, klima- og miljøutfordringene og de store demografiske endringene som kommer, sier hun om kåringen.

​  Birgitte Egset kåret til en av Norges 50 fremste teknologikvinner  ​
​ Birgitte Egset er kåret til en av Norges 50 fremste teknologikvinner ​

Blir løsningen laget av menn, tilpasses de menn 

Siden 2016 har andelen kvinner i tech-sektoren økt med marginale 2,2 prosentpoeng, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I denne takten når vi ikke full likestilling i teknologi før om nesten 100 år. Det setter norske fortrinn i fare. 

Norges 50 Fremste Tech-kvinner er et tiltak for å løfte frem talenter og gode forbilder som kan bidra til at flere velger teknologiyrker - også utenfra den typiske rekrutteringspoolen. 

– Teknologi i seg selv er verken diskriminerende eller ensrettet, men dataene vi baserer oss på og måten vi setter sammen nye løsninger på, kan være det. Lages løsningene av menn, blir de også tilpasset menn. Det kan skape store utfordringer for helt sentrale deler av brukermassen, sier Søreide. 

En historisk blemme 

– Denne feilen har vi som samfunn gjort tidligere. Historisk sett har utestenging av kvinner fra medisinsk forskning gjort at vi i dag har store kunnskapsmangler knyttet til flere sykdommer som ikke bare rammer menn, men også kvinner. Om vi som samfunn ikke tar tak i dette vil vi se uheldige ringvirkninger i lang tid fremover, sier Gunn Severinsen i ODA-Nettverk.

Videre forteller hun at problemet ligger i hele teknologikjeden hvor det er menn som utvikler, finansierer og som leder de selskaper hvor teknologien blir skapt. I dag er det nemlig kun 15 prosent av ledere i norske IKT-selskaper som er kvinner, ifølge SSB. 

Om kåringen 

Det er Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som brenner for og jobber med teknologi. 

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. Juryen legger vekt på: 

  • hvordan hun utmerker seg på teknologiforståelse 
  • konkrete bidrag og prestasjoner 
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi

Se hele listen over vinnerne og les mer om kåringen her.