Hopp til hovedinnhold
Søk

Bruken av e-helse øker kraftig

Alle nasjonale e-helseløsninger øker i bruk og utbredelse, viser rapporten Utviklingstrekk 2019 som Direktoratet for e-helse legger fram 1. mars.

Illustrasjonsbilde av forsker som ser inn i dataskjerm.
Illustrasjonsbilde. Foto: Øyvind Eide.

Et eksempel er helsenorge.no, som hadde 25,6 millioner besøk i 2018, mot 18,7 millioner i 2017.

Vi har et mål om å skape effektive, bærekraftige og helhetlige helse- og omsorgstjenester for alle innbyggere. Nødvendige helseopplysninger skal alltid følge pasienten og e- helse er sentralt for å få til dette.
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Rapporten Utviklingstrekk 2019 (PDF) viser at alle nasjonale e-helseløsninger øker i utbredelse og bruk, men også at innbyggernes forventninger er økende.

- Gode e-helseløsninger gir mulighet for selvbetjening og dialog, noe som gjør folk tryggere og mer involvert i egen helse.  Men utviklingen går ikke raskt nok om vi skal nå målene vi har satt oss og samtidig møte innbyggernes forventninger, sier hun.

Utviklingstrekk

Rapporten identifiserer og analyserer endringer i helse- og omsorgstjenesten knyttet til teknologisk utvikling, faglige metoder, kompetanse, bemanning og strategisk utvikling. Rapporten tar for seg temaer som legemidler, informasjonssikkerhet og personvern, standardisering og kunstig intelligens. Den er laget i samarbeid med aktører i helse- og omsorgstjenesten, leverandører, interesseorganisasjoner, samt kunnskaps- og forskningsmiljøer.

Fakta om helsenorge.no

  • samler den offentlige helsetjenesten på nett
  • består av informasjonssider og innloggede tjenester
  • ved å logge inn på "Min helse" får brukerne tilgang til tjenester som kjernejournal, pasientjournal, egenandeler, timeavtaler og pasientreiser
  • totalt antall innlogginger til "Min helse" på helsenorge.no var 12 millioner i 2018, opp fra rundt 7 millioner i 2017
  • de mest brukte tjenestene er legemidler, mine egenandeler, bytte fastlege, timeavtaler, innsyn pasientjournal og pasientreiser
  • besøkstallene fordeler seg relativt jevnt over landet, med unntak av Oslo og Hordaland som har flere besøk per innbygger enn resten av landet
  • i løpet av 2018 er mineresepter.no og minevaksiner.no blitt en del av helsenorge.no
  • ny funksjonalitet i 2018 var for eksempel å opprette digitalt donorkort