Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse inviterer til høring på veileder for personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

– Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra dem som skal bruke malen i sin arbeidshverdag. På den måten kan vi sammen skape en veileder som har høy kvalitet og er brukervennlig, sier Birgitte Jensen Egset, direktør for juss og informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse har sendt på høring utkast til veilederen "Mal for personvernkonsekvensvurdering (DPIA) med veiledning til utfylling" (lenke til høringsside).

Veilederen vil være et nyttig verktøy for å sikre at personvernet ivaretas etter gjeldende regelverk.

Dette ønsker vi tilbakemeldinger på

  • Er malen utformet på en funksjonell måte?
  • Er veiledningen til utfyllingen brukervennlig og dekkende?
  • Er formatene på dokumentene hensiktsmessige?

– Hvis svaret på ett eller flere av disse spørsmålene er at veilederen ikke er god nok, vil vi gjerne ha innspill på hvilke tilpasninger vi kan gjøre, sier Egset.

Birgitte Jensen Egset_web
Direktoratet for e-helse her ved avdelingsdirektør for juss og informasjonssikkerhet, Birgitte Egset, inviterer til høring på mal for vurdering av personvernkonsekvenser.

Slik sender du inn høringssvar

Høringsfristen er 30. november 2021. Merk høringssvaret med sak 21/699 og send til [email protected].

Invitasjon til å gi høringssvar er sendt til en rekke organisasjoner allerede, men høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill.

Alle høringssvar, samt en oppsummering av hovedpunkter fra svarene, blir publisert på høringssiden.