Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse med ny rolle fra 1. januar

De nasjonale e-helseløsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no ble 1. januar 2020 overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN).

For å bidra til å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, økt pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk, har Direktoratet for e-helse fra nyttår overført oppgaver tilknyttet de nasjonale e-helseløsningene til NHN. 

Styrket myndighetsrolle


Den nye organiseringen forsterker myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse, mens NHN skal fungere som nasjonal tjenesteleverandør for helsesektoren.

- Den samlede kompetansen på tvers skal styrke både oss og NHN. Dette skal gi økt kraft til målene vi har satt oss, tydeligere rollefordeling og bedre bruk av markedet. Og målet er fortsatt det samme – flere og bedre helsetjenester for pasientene, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Med oppgavene ble også rundt 200 ansatte overført til NHN.

Informasjon om de nasjonale e-helseløsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no finner du nå på nhn.no.

Christine-Bergland-og-Johan-Ronaes_web
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse og Johan Rolnæs, direktør i NHN.