Hopp til hovedinnhold
Søk

Ekstern kvalitetssikrer støtter direktoratets anbefaling om felles journalløsning for kommunene

Direktoratet for e-helse anbefalte i juli 2018 en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ekstern kvalitetssikring er gjennomført og rapporten (KS1) er nå klar.

Direktoratet for e-helse anbefalte i juli 2018 en helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet har Holte Consulting, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og A-2 Norge gjennomført en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen.

Kvalitetssikringsrapporten (KS1) Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste - Én innbygger - én journal er nå klar.

Illustrasjonsbilde av mann og kvinne som sammen bruker datamaskin i hjemmet sitt.
Illustrasjonsbilde. Foto: Øyvind Eide

Helhetlig samhandling

Ekstern kvalitetssikrer anbefaler at konseptalternativ 7, en nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling, velges. Kvalitetssikringsrapporten understreker at konseptvalgutredningen er basert på en grundig behovsanalyse som tydelig viser at tiltaket er nødvendig, og de anbefaler at forprosjektet settes i gang så raskt som mulig.

 For å sikre en komplett innføring i alle kommunene utenfor Midt-Norge anbefaler kvalitetssikrer at det bør være en stor grad av forpliktelse før et såpass stort tiltak settes i gang.

Konseptvalgutredningen og kvalitetssikringsrapporten er underlag for videre behandling i Helse- og omsorgsdepartementet og et eventuelt oppdrag om å igangsette forprosjekt.

Bakgrunn

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) som vurderer mulige konsepter for etablering av en nasjonal journalløsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Utredningen ble overlevert i juli 2018, og har nå gjennomgått ekstern kvalitetssikring i henhold til Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer.

Akson