Hopp til hovedinnhold

Ekstern kvalitetssikring av Akson er klar

Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av Sentralt styringsdokument for Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal.

Rapporten ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet fredag 26. juni, og vil inngå i det samlede beslutningsunderlaget til regjeringen når de skal ta stilling til prosjektet.

Rapporten kan lastes ned fra regjeringen.no.