Hopp til hovedinnhold

Elektroniske løsninger finner pasienter til koronavaksine

Et nytt verktøy i fastlegenes journalsystemer skal gjøre det lettere for legene å finne pasienter med risiko for korona. Verktøyet forenkler arbeidet med varsling og informasjon til pasientene om vaksine.

Det er Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse som har laget verktøyet.

– Arbeidet er gjort i tett samarbeid med EPJ-leverandørene og leger. Planen er at verktøyet skal være på plass hos legene i løpet av februar, sier Anne-Lise Baardsgaard, som er prosjektleder for EPJ-løftet i Direktoratet for e-helse.

Anne-Lise Baardsgaard
Anne-Lise Baardsgaard, Direktoratet for e-helse.

– Dette er et hasteprosjekt. Leverandørene har vært svært positive til å bidra, sier hun. 

Alle EPJ-leverandørene har signert kontrakten og er i gang med utvikling. Pridok er en av flere leverandører som har bidratt i arbeidet.

– Dette er en fantastisk løsning vi har laget for å håndtere vaksineringen for kommuner og for "våre" fastleger som skal gjøre dette selv, sier Jørgen Gilberg, markedsansvarlig i Pridok.

Bruker Helsenorge

– Dette verktøyet kan gjøre det enkelt for fastlegene å identifisere risikopasientene. Løsningen vår i Pridok er integrert med Helsenorge, som nå har fått funksjonalitet for samhandling mellom innbyggerne og kommunene. Nå kan kommunene og fastlegene kalle inn pasienter og pasienter kan selv booke tid gjennom Helsenorge i stedet for dyre private SMS-løsninger, sier Gilberg.

Kommunene har ansvar for vaksineringen, og at den skjer i tråd med de nasjonale retningslinjene og prioriteringene. De kan inkludere fastlegene i sine vaksinasjonsplaner hvis de ønsker det, men da må fastlegene involveres allerede under planleggingen.

Samarbeid med fastlegene

Fastlegene har plikt til å bidra til at egne innbyggere får tilbud om vaksine mot korona. Både det vå identifisere pasienter i risikogrupper med spesiell prioritet for vaksine og å gjennomføre selve vaksinasjonen kan være aktuelle oppgaver. Hva de enkelte kommunene velger varierer.

For å finne enkeltpersoner og kalle dem inn til vaksinasjon, er hovedkriteriene i den første fasen alder og beboere på sykehjem. Dette er informasjon kommunene allerede har tilgang til. Når det gjelder kriterier knyttet til helsetilstanden til personer under 65 år, vil samarbeid med fastlegene for å finne frem til dem være viktig.

OEI_2821 (2)
Illustrasjonsbilde: Et nytt verktøy forenkler fastlegenes arbeid med varsling og informasjon til pasienter om koronavaksine. Foto: Øyvind Eide

Fastlegene bruker ulike datasystemer for pasientjournaler, med ulike egenskaper. Noen av disse har god støtte for å finne enkeltpasienter basert på gitte kriterier. I andre systemer er dette en mer manuell jobb.

Krever fortsatt noe manuelt arbeid

Jan Robert Johannessen er fastlege ved Hinnatrekanten legesenter. Han har vært med på å utvikle løsningen for pasientjournalene og sier at målet har vært at legene lettere skal finne aktuelle pasienter for vaksinering.

– Journalsystemene henter ut opplysninger på ulike måter og kommuniserer med Helsenorge i ulik grad. Derfor bør alle leger som benytter seg av uttrekk av pasientdata være oppmerksomme på at noen risikopasienter kan mangle, eller at pasienter kan komme i feil gruppe. Det vil uansett bli noe arbeid for legen med å sortere ut dem som bør prioriteres høyest av risikopasientene, sier Johannessen. Han benytter CGM pasientjournal, som i flere år har hatt verktøy for identifisering av risikopasienter for vaksinering mot influensa og lungebetennelse.

Seksjonsleder Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet sier at mange kanaler kan benyttes for å opplyse om når den enkelte prioriterte gruppe kan vaksineres.

– Fastlegene er en av de viktigste kanalene for de gruppene som prioriteres på grunn av underliggende sykdom, men ikke den eneste. I de avsluttende fasene kan vi også be innbyggere om å ta kontakt og bestille vaksinasjon dersom de oppfyller kriteriene og ønsker vaksine. Den tilgjengelige informasjonen i pasientjournalene varierer, og for enkelte fastleger vil det fortsatt innebære noe manuelt arbeid. Vi anbefaler likevel at kommunene foreløpig venter med å identifisere risikopasienter siden planen er å ha verktøyet på plass snarlig, sier Berg.