Hopp til hovedinnhold
Søk

Enklere helsehverdag for studenter

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er først ute med bruk av videokonsultasjon via helsenorge.no.

Muligheten for å kommunisere med fastlegen ved hjelp av videokonsultasjon er den nyeste digitale tjenesten via helsenorge.no. Den gir studentene flere muligheter til kontakt med fastlegen.

- Videokonsultasjoner hos våre fastleger over helsenorge.no gir studentene flere muligheter til kontakt med sin fastlege. Det er nyttig når vi i Oslo har studenter som har campus mange steder i byen, de kommer fra hele landet og det er mulig å følge opp studenter som gjennomfører deler av studiet i utlandet, sier Trond Morten Trondsen, direktør i SiO Helse.

Bilde av Leder for SiO Helse Trond Morten Trondsen og direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse
Leder for SiO Helse Trond Morten Trondsen og direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse sammen da den nye videoløsningen ble åpnet denne uken.

Fleksibilitet

På helsenorge.no kan innbygger enkelt finne og administrere avtaler med helsetjenesten på ett sted.

Den nye løsningen forventes å gi økt oppmøte til avtaler, enten det gjelder videokonsultasjon, e-konsultasjon eller fysisk time på legekontoret. For helsetjenesten gir bruk av video større fleksibilitet i form av at de enklere kan utvide kapasiteten ved behov og dermed redusere ventetid for innbygger.

Direktoratet for e-helse har i tett samarbeid med SiO Helse og deres leverandører for journal og video laget en standardisert løsning for videokonsultasjon via helsenorge.no. Når flere journalsystemer har støtte for dette kan også de ta i bruk videoløsningen for innbygger.

- Med dette samarbeidet går SiO Helse foran. Vi oppfordrer flere leger til å ta i bruk timeadministrasjon og digital kontakt, inkludert video med pasientene sine via Helsenorge som er vår felles inngang til digitale tjenester på nett, her får man helhetlig oversikt og helseinformasjon, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

E-konsultasjon

De konkrete tjenestene som studentene får med denne løsningen er blant annet sikre meldinger mellom student, tjenesten og behandler, timeadministrasjon inkl. bekreftelse og påminnelse om time, bestilling og avbestilling av time, samt gjennomføring av videotime i integrert løsning.

- Med video senker vi terskelen for kontakt med fastlegen og det blir også lettere å gjennomføre enkle kontroller og oppfølgingskonsultasjoner uten at dette krever mye tid for studenten, sier Trondsen.

Store fremskritt

For spesialisthelsetjenesten jobbes det med å tilrettelegge for videokonsultasjoner via helsenorge.no i løpet av 2020. I primærhelsetjenesten er det allerede klart til bruk dersom EPJ-systemet støtter videokonsultasjon.

- De digitale fremskrittene som er gjort i helse- og omsorgssektoren på få år er store, og vi er godt på vei til å få en samlet nasjonal inngang til alle landets helsetjenester via helsenorge.no, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland.

Test

 

Test