Hopp til hovedinnhold

Etableringen av Helsedataservice på Tynset er i gang

Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Formålet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata.

Før jul vedtok regjeringen at hovedtyngden av Helsedataservice skulle legges til Tynset og bidra til å styrke eksisterende kompetansemiljø i området. Etter planen skal Helsedataservice være operativt fra 1.september.

–  Planleggingen er godt i gang, men mye arbeid gjenstår. Vi regner med å bruke mye av året på rekruttering. I tiden fremover er vi på jakt etter dyktige folk som vil være med å styrke direktoratet for e-helses nye satsing på et økosystem for helseanalyse, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør helsedata i Direktoratet for e-helse.

Viktig del av samfunnsoppdraget

Helsedataservice skal veilede søkere, behandle søknader, fatte vedtak og tilrettelegge for utlevering av helsedata til samfunnsoppgaver som forskning, utvikling av legemidler og behandlingsmetoder, samt styring og planlegging.

– Arbeidet med Helsedataservice er en viktig del av å realisere direktoratets samfunnsoppdrag og vil i årene fremover være avgjørende bidrag til mer og bedre helseforskning og bedre folkehelse. I tillegg vil Helsedataservice bidra til at personvernet og informasjonssikkerheten styrkes, sier Kolle Riis.

152016012_924460328298732_3573620012393018868_n
Håvard Kolle Riis fra Direktoratet for e-helse besøkte Tynset for å fortelle mer om etableringen av Helsedataservice. På bildet f.h. Rune Moan, Kari Nytrøen (begge Norsk Helsearkiv), Håvard Kolle Riis (avdelingsdirektør direktoratet for e-helse), Erling Straalberg (kommunedirektør), Merete Myhre Moen (ordfører), Bjørn Børresen (direktør Norsk Helsearkiv), Dag Nyeggen (næringssjef) og Guro Svae (Norsk Helsearkiv). Foto: Eirik Røe Arbeidets Rett

Det er forventet at 9-10 årsverk vil legges til Tynset. Det åpnes også for noen stillinger i Trondheim. Organisatorisk vil ansvaret for Helsedataservice fortsatt være hos Direktoratet for e-helse. Stillinger og funksjoner knyttet til forvaltning av dataansvaret for Helseanalyseplattformen og tilknyttede løsninger skal være i Oslo.

– Den første stillingen vi har lyst ut er leder for Helsedataservice. Her ser vi etter en person som ønsker å lede og utvikle førstelinjetjenesten på Tynset. Vi ser for oss en person som har interesse for helsedata og trives med å jobbe både på et strategisk og operativt nivå, sier Kolle Riis.

Besøk på Tynset

Kolle Riis besøkte Tynset for første gang onsdag 17. februar 2021. Sammen med kollegaer fra direktoratet møtte han ansatte og ledelse ved Norsk helsearkiv, ordfører, kommunedirektør og næringssjef på Tynset.

– Vi er veldig glade for det lokale engasjementet og interessen for at en så spennende nasjonal funksjon skal etableres og at det nå kommer nye stillinger til Tynset, avslutter han.

Vil du jobbe i Direktoratet for e-helse?

Se våre ledige stillinger på direktoratets side på finn.no.

Følg oss på LinkedIn for mer informasjon om oss og våre ledige stillinger.