Hopp til hovedinnhold
Søk

Felles innsats for bedre datakvalitet

Når helsedata lagres feil inn i en digital løsning, kan det gi følgefeil inn i andre løsninger som bruker samme informasjon. - Vi ønsker en felles innsats for best mulig datakvalitet, sier Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

​Direktoratet for e-helse har lenge jobbet med å øke kvaliteten på dataene som legges inn i våre digitale løsninger.

Testing i journalsystemene

Direktoratet har oppdaget at det har forekommet testing i journalsystemene i produksjon, og at helsepersonell har benyttet testpasienter med reelle fødselsnummer. Det ble også oppdaget tilfeller hvor navn og fødselsnummer på e-resepten ikke stemmer med navnet som er registrert i Folkeregisteret. Direktoratet har slettet feilene og rekvirenter ble kontaktet for å rette feilene i deres journalsystemer.

Fokus på datasikkerhet- og kvalitet

Direktoratet har fokus på å ivareta både datasikkerhet og datakvaliteten gjennom hele den komplekse verdikjeden med mange aktører involvert. Datasikkerhet i e-helseløsninger handler om at data lagres på en sikker måte og er tilgjengelig når det er behov for dem, men det også avgjørende at data som lagres er korrekte data (datakvalitet).

Når det oppstår feil, er det derfor viktig å raskt avdekke og korrigere disse. Data som lagres ett sted blir ofte gjenbrukt i andre systemer. Feil i en digital løsning vil derfor kunne gi følgefeil i andre systemer som benytter samme informasjon.

Tiltakene

Direktoratet for e-helse har tatt initiativ til et samarbeid med Legeforeningen, alle de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Norges Apotekforening, Norsk Helsenett og Statens legemiddelverk for å informere om feilpraktisering og jobbe langsiktig for å forhindre at datakvaliteten utgjør en pasientrisiko.