Hopp til hovedinnhold

Forbedrer pasientsikkerheten med elektronisk multidose

Fastlege Vegard Løkken Aase ved Vågsmyra legesenter i Stavanger bruker elektronisk multidose. Han opplever at det øker pasientsikkerheten i legemiddelbehandlingen han har ansvaret for.

– Vi slipper risikoen med papir som ble sendt på kryss og tvers, sier Aase. De tre legene på Vågsmyra legesenter har brukt e-multidose til multidosepasientene sine i ett år.

– Tidligere sendte vi beskjeder utenfor journalsystemet til apoteket. Mange bruker fax, vi brukte post. Nå skjer alt elektronisk, og alt lagres i journalsystemet, sier fastlegen.

– Å bruke Helsenettet som vi allerede har, er en bedre løsning på alle måter. Det er tidsbesparende, kostnaden går ned og ikke minst øker kvaliteten på legemiddelhåndteringen og dermed pasientsikkerheten, sier han.

Fastlege Vegard Løkken Aase web_Foto privat.jpg
Fastlege Vegard Løkken Aase ved Vågsmyra legesenter i Stavanger. Han sier e-multidose styrker pasientsikkerheten, og at det var enkelt å ta i bruk.

Enkelt å ta i bruk

Vegard Løkken Aase synes e-multidose var enkelt å ta i bruk. Brukergrensesnittet er det samme som han bruker til daglig i journalsystemet. På ehelse.no er det også lagt ut et 20-minutters e-læringskurs.

Når Aase nå starter e-multidose for en ny pasient, avtaler han dato for oppstart med apoteket: Gamle lister slettes både hos ham og apoteket, og han legger inn pasientens legemidler som e-resept.

– Samarbeidet med apoteket er blitt enklere. Tidligere ringte apoteket ved tvil om en resept og det ble mange papirlapper med beskjeder, hvis jeg var opptatt med pasienter. Nå kommer meldingene fra apoteket rett inn i systemet som en oppgave. I mitt journalsystem er dette oversiktlig, sier Vegard Løkken Aase.

Når resepter skal fornyes, sjekker Aase at resepten fortsatt stemmer, og fornyer den.

Tettere på pasientens behandling

– Jeg opplever at pasientsikkerheten er bedret, fordi jeg er oftere innom e-multidosepasientenes behandling. I dialog med apoteket må jeg hyppigere ta stilling til om legemidler skal fornyes. Dette gjelder særlig faste legemidler som ikke kan reitereres, som i praksis betyr faste A- og B-preparater som ikke kan gis på blå resept, sier fastlege Vegard Løkken Aase.

Fakta om e-multidose

  • E-multidose krever at en lege er ansvarlig (ofte fastlegen) for legemiddellisten. Dersom pasienten har vært på korttidsopphold på sykehjem eller innlagt i sykehus, er det behandlende lege som skal oppdatere legemiddelbehandlingen til multidosepasienten.
  • Med e-multidose kan fastleger sende e-resepter og den fullstendige listen over alle legemidlene multidosepasienten skal bruke til multidoseapoteket gjennom journalsystemet.
  • Rundt 200 leger benytter multidose i e-resept for 2300 pasienter per 1. april 2022.
  • «Multidose i e-resept» er en del av Program pasientens legemiddelliste i Direktoratet for e-helse, og levert av Norsk helsenett. Løsningen for multidose i e-resept omfatter leverandører av journalsystem (EPJ) for fastleger, apotekkjedene med sine multidoseapotek/pakkesentraler og kommunens hjemmetjeneste.

Vil du vite mer? Les om multidose i e-resept på denne siden.

Denne artikkelen ble først publisert i fagbladet Utposten fra Allmennlegeforeningen. Publisert på ehelse.no etter avtale med Allmennlegeforeningen.