Hopp til hovedinnhold
Søk

Forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL)

Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for Pasientens legemiddelliste (PLL) i kraft.

Det er ikke lenger er et krav at leger må innhente samtykke fra pasienten for å kunne se pasientens legemidler i Reseptformidleren. Pasienten vil i stedet få en rettighet til å kunne blokkere helsepersonell fra tilgangen til å se sine legemidler. Dette kan de selv gjøre på helsenorge.no, eller de kan få hjelp til det ved å ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00 (tidligere 800HELSE).

Forskriftsendringen som ble vedtatt i kongelig statsråd 8. desember 2017, er nødvendige for å etablere Pasientens legemiddelliste.

For mer informasjon om bakgrunn for forskriftsendringene, se Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) høringsnotat for Pasientens legemiddelliste (PDF).

For mer informasjon om de vedtatte forskriftsendringene, se Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) (lovdata.no).

Ikrafttredelse er 1. januar 2019. Dette gjelder ikke bestemmelsene som pålegger legene å oppdatere pasientens legemiddelliste - disse vil først tre i kraft når teknisk løsning for pasientens legemiddelliste er på plass og skal tas bredt i bruk.

Informasjonsmateriell

Dersom dere ønsker tilsendt plakat og små informasjonskort til deres legekontor om denne endringen kan dere bestille dette på ehelse.sits.no.

"Informasjonskort - Se dine legemidler på helsenorge.no"

"Plakat - Se dine legemidler på helsenorge.no"

Hvordan jobbe riktig med e-resept?

Se vår opplæringsfilm om Pia på Vimeo.com. Den beskriver gode arbeidsprosesser for forskrivning av e-resept for helsepersonell.