Hopp til hovedinnhold
Søk

Framtidens samhandling innen helse krever samarbeid

Den første arkitektur- og standardiseringsdagen, arrangert av Direktoratet for e-helse, samlet nærmere 250 deltakere fra hele landet den 11. september.

Dato for neste arkitektur- og standardiseringsdag er 8. september 2020.

Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse, åpnet konferansen. Hun sa blant annet at det å få til standardisering av e-helse er basert på felles innsats. Vi trenger god dialog med leverandører og helsepersonell om dette, og nå haster det å komme videre.

Konferansen ble ledet av Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør Arkitekturstyring og standarder:

– Det er første gang vi arrangerer en slik konferanse, og den er et resultat av vårt mål om å bygge en arena for dialog og deling av informasjon. Det er et stort behov for en samlende kraft på dette området, sier han.

Tre ansatte i direktoratet for e-helse står foran grafikk som viser overordnet målbilde.
Direktoratets Lars Kristian Roland fikk mange henvendelser i pausene.

Deltakerne kom tettere på hvordan samhandlingen i helsesektoren kan forbedres med arkitekturstyring og standardisering. De fikk se eksempler på hvordan myndighetene samarbeider med standardiseringsorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt for å oppnå raskere og mer enhetlig standardisering. Det handlet også om hvilke behov og forventninger næringslivet og leverandørene har til arbeidet med arkitektur.

Last ned alle presentasjonene fra arkitektur- og standardiseringsdagen.

Høy interesse for den åpne FHIR-standarden

– Økt innovasjon, god forvaltning og vellykket innføring blir enklere med åpne standarder og forutsigbare rammebetingelser – og her er standardisering og arkitekturstyring helt sentralt. Noe av styrken til FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) ligger i at det er "Fast". Vi trenger noe som går raskt fra utvikling til bruk – og at vi klarer å støtte innovasjon på en smidig måte. Her finnes det endelig en mulighet for samhandling på en måte som forener mange aktører og systemer. Dette har vært etterlengtet og fyller et umiddelbart behov, sier Løwe Larsen.

Internasjonale erfaringer

Prinsippene for standardisering og arkitekturstyring, med underliggende teknologiske trender, er internasjonale og Direktoratet for e-helse fokuserer på denne utviklingen. En av de viktigste erfaringene fra internasjonalt arbeid er at de landene som har arbeidet tett i mange år, for eksempel i EU, har mer forutsigbare rammebetingelser for aktørene i helsesektoren og for næringslivet.

Ønske om deltakelse

Det er nødvendig med kunnskap og bidrag fra alle deler av helsesektoren. Direktoratet for e-helse ser det som et mål å få bygge opp en kultur for datadeling og et sterkt norsk fagmiljø for arkitektur og standardisering.

Les mer om våre anbefalinger for bruk av FHIR

Arkitektur- og standardiseringsdagen var spesielt rettet mot virksomhetsarkitekter, prosjektledere, beslutningstakere og leverandører i helse- og omsorgssektoren.

Det ble gjennomført en undersøkelse blant deltakerne i etterkant, og her kom det mange gode tilbakemeldinger og innspill til forbedringer som vi tar med oss i planleggingen av neste års arkitektur- og standardiseringsdag.