Hopp til hovedinnhold

God normering gir vellykket digitalisering

– Hensikten med direktoratets normerende produkter er å sikre enhetlig digital samhandlingsevne i helse- og omsorgstjenesten, sier Magnus Andre Alsaker, som er seksjonsleder normering i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse utvikler, formidler og vedlikeholder nasjonale veiledere, retningslinjer og standarder. Normerende produkter er en samlebetegnelse på disse. De skal gi rammer og retningslinjer for digitaliseringen, og være til hjelp og støtte for virksomheter, leverandører og prosjekter. 

Bedre samhandling

– Gode normerende produkter gir en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Dette vil bidra til effektive, trygge og sammenhengende pasientforløp og gi forutsigbarhet for virksomheter og leverandørmarkedet helsepersonell og forskere, sier Alsaker.

131551171_3580219838705004_137167632366119285_n
Magnus Andre Alsaker, seksjonsleder normering i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet har nå publisert Forvaltningsmodell for normerende produkter fra Direktoratet for e-helse. Den gir en oversikt over normerende produkter og hvordan de utvikles og forvaltes. I tillegg beskriver den hvordan aktører i helse- og omsorgssektoren kan bidra til å gi retning for direktoratets normerende arbeid.

Ønsker aktiv deltakelse

Det finnes flere muligheter for å bidra. Gjennom aktiv deltakelse i ulike møteplasser i styringsmodellen kan aktørene i helse- og omsorgssektoren gi innspill på behov og prioriteringer. I tillegg kan de bidra ved deltakelse i innspillsrunder og høringer.

– Alle interessenter kan være med og påvirke resultatene. God involvering vil føre til tydelige krav og anbefalinger. Resultatet blir enhetlig digital samhandling med effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester, sier Alsaker.

De fire normeringsnivåene

Direktoratet har valgt å dele inn de normerende produktene i fire nivåer, med en stigende grad av normering. Kort forklart er de fire normeringsgradene hva helse- og omsorgssektoren og leverandørene kan, bør, skal eller gjøre gjennom henholdsvis veiledere, retningslinjer, anbefalte standarder og obligatoriske standarder.

Direktoratet har definert de fire normeringsnivåene for å kunne være tidligere ute med anbefalinger og krav enn det som er mulig gjennom omfattende prosesser for å utarbeide standarder. Gjennom normeringsnivåene for veiledere og retningslinjer kan direktoratet komme ut med råd og anbefalinger til helse- og omsorgssektoren raskere enn tidligere.

– Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. En forutsetning for vellykket digitalisering er at behovet for samhandling blir tilstrekkelig ivaretatt, sier Alsaker til slutt.