Hopp til hovedinnhold
Søk

Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.

​Guiden er aktuell både for kommuner som skal starte sitt første velferdsteknologiprosjekt, og for kommuner som ikke er kommet helt i mål med sine pågående prosjekter.

Kvikk-guide til velferdsteknologi (PDF)

Illustrasjonsbilde av hender som holder et et hjerte.
Illustrasjonsbilde: Mostphotos

Behovskartlegging nødvendig

- Vi har laget denne guiden fordi vi ser at mange starter med teknologiene og ikke brukernes og tjenestens behov. Her viser vi hvorfor kommunene må starte med behovskartlegging.  Det sikrer at man tar i bruk velferdsteknologiløsninger som møter både brukernes og kommunens behov, sier Kristin Standal, prosjektleder for spredning av trygghets- og mestringsteknologi i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Guiden bygger på KS sitt veikart for tjenesteinnovasjon og Difis prosjektveiviser. I guiden er det samlet erfaringer fra mange av kommunene som deltar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, og hvor velferdsteknologi er blitt del av daglig drift.

Råd for behovskartlegging og hvordan kommuner kan estimere gevinster av velferdsteknologi (ks.no).

Hvordan lykkes med velferdsteknologi?

Guiden inneholder også en oversikt over de aktivitetene en kommune må gjennomføre for å lykkes med å integrere velferdsteknologi i tjenesten.

Sjekkliste

De viktigste punktene for at et lokalt velferdsteknologiprosjekt skal lykkes:

  • Ledelsen må være involvert, slik at det blir satt av nok ressurser og arbeidet blir godt planlagt.
  • Prosjektet må starte med en behovsanalyse.
  • Planlegging av prosjektet er alfa og omega.
  • Tjenestereisen må beskrives med tydelig rollefordeling, før det kan gjøres anskaffelse.
  • Det må gjøres en utprøving før prosjektet driftsettes.
  • Implementering av tjenesten krever implementeringsplan, opplæringsplan, erfaringsdokumentasjon, gevinstrapport og sluttrapport.
  • Når tjenesten er i drift, må tjenesteforløp og rutiner revideres, og en oppdatert gevinstrealiseringsplan lages for å vise hvordan spart tid skal brukes.