Hopp til hovedinnhold

Helse- og omsorgssektoren sammen om strategisk plan på legemiddelområdet

– Legemiddelområdet er komplisert, fragmentert og med behov for koordinering. Selv om Nasjonal e-helsestrategi gir rammer og retning, er det behov for mer detaljert plan for legemiddelområdet, sier avdelingsdirektør Ivar Thor Jonsson i avdeling legemidler i Direktoratet for e-helse.

Mange aktører i helse- og omsorgssektoren har vært involvert i arbeidet. Planen omfatter mål og tiltak med behov for nasjonal koordinering. og inneholder både nye tiltak og tiltak som allerede er i gang. Ansvaret for gjennomføring av tiltakene er plassert hos ulike aktører, og områdeplanen skal ha en varighet på fire år. Et av hovedtiltakene i planen vil være Pasientens legemiddelliste.

– Det overordnede målet er at digitalisering skal bidra til trygg og effektiv bruk av legemidler. Dette stiller krav til høy sikkerhet i prosessen med håndtering av legemidler. Både tilgang til legemiddelinformasjon og systemer som bidrar til sikre og effektive arbeidsprosesser er sentralt, sier Jonsson.

Fire strategiske målområder peker retning for arbeidet:

  • innbyggertjenester
  • samhandling
  • digitale arbeidsprosesser
  • legemiddeldata
To hender på hvit bakgrunn, holder piller og medisinglass.
Direktoratet for e-helse koordinerer arbeidet med strategisk plan på legemiddelområdet. Foto: Øyvind Eide.

Områdeplanen sendes på høring

Direktoratet for e-helse koordinerer arbeidet med planen. I mai ble mål og tiltak drøftet i NUIT, prioriteringsutvalget i den nasjonale styringsmodellen for e-helse.

Tilbakemeldingene fra NUIT er tatt med inn i videre arbeidet med planen, før den skal sendes på høring i september.

Kommunesektoren prioriterer legemiddelområdet høyt

– Innføring og bruk av løsninger på legemiddelområdet er høyt prioritert i kommunesektoren. Det vil øke pasientsikkerheten og føre til mindre svikt i legemiddelbehandlingen, sier Terje Wistner, som er avdelingsdirektør eHelse i KS.

Sammen med kommunene har KS plukket ut fem e-helse områder som skal gi gevinster i form av økt omsorgskapasitet, bedre pasientsikkerhet og økt kvalitet i årene fremover. Legemidler er ett av disse områdene.

– Samspillet mellom helseaktørene er utrolig viktig på legemiddelområdet, og vi ser fram til å komme med innspill til planen når den kommer på høring, sier Terje Wistner.