Hopp til hovedinnhold
Søk

Helseanalyseplattformen innfrir eksterne krav

Solid forankring, enighet om mål og evne til endring og til å levere gevinster er hovedgrunnene til at ekstern kvalitetssikrer anbefaler at Helseanalyseplattformen gjennomføres.

Metier OEC AS har gjennomført kvalitetssikring – såkalt KS2- av Helseanalyseplattformen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet. Den eksterne vurderingen har pågått i flere måneder med grundig gjennomgang av programmets kostnadsestimater og styringsdokumentasjon. Programmets gjennomføringsevne har blitt vurdert, også gjennom intervjuer av mange av interessentene som er involvert i arbeidet med programmet.

Her kan du lese hele rapporten Kvalitetssikring (KS2) av Helseanalyseplattformen (regjeringen.no)

Lykkes med mobilisering

Kvalitetssikrer vurderer at Helsedataprogrammet synes å ha tilfredsstillende kontroll på tidlige tjenesteleveranser og forberedelser til Helseanalyseplattformen. De understreker at det gir trygghet at programorganisasjonen er operativ og fungerer tilfredsstillende i meget komplekse omgivelser.

I følge kvalitetssikrer mener aktører og interessenter at programmet har lykkes med å mobilisere på tvers av virksomheter og sektorer, og å skape framdrift på et område der tidligere forsøk ikke har gitt resultater.

Begrunnelse

Hovedbegrunnelsene for konklusjonen om at tiltaket gjennomføres er

  • solid strategisk forankring, f.eks.i form av bred enighet om at norske helsedata har et betydelig potensial som ikke utnyttes godt nok
  • tilstrekkelig samfunnsøkonomisk lønnsomhet med estimerte og dokumenterte gevinster godt over kravet til KS2 og overveiende sannsynlighet for at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt
  • styringsgrunnlag som tilfredsstiller kravene til KS2 med tanke på særlig å håndtere risiko, herunder evne til endring og gevinstrealisering
Foto av Christine Bergland.
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

- Rapporten anbefaler tiltak som kan øke sannsynligheten for at vi lykkes og når målene. Anbefalingene krever ikke vesentlige endringer i programmet, men er gode råd til gjennomføringen og den organisasjon som skal forvalte og utvikle tjenestene videre, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.