Hopp til hovedinnhold

Helsedata: Ministerbesøk på Tynset

Tirsdag 3. august var kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, på besøk hos Norsk Helsearkiv (NHA) på Tynset. På programmet sto også en presentasjon av Helsedataservice (HDS).

– Helsedata og pasientdata kan omsettes i svar på vanskelige spørsmål om sykdommer, og det kan gi grunnlag for ny næringsvirksomhet. Så for forskning og for utviklingen i Norge er arbeidet dere gjør selve fundamentet for veldig mye spennende fremover, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Vår nye seksjonsleder for Helsedataservice på Tynset, Øystein Johansen, fortalte om status for etableringen av HDS og snakket om veien videre. Herunder også litt om muligheter for en fremtidig samlokalisering med NHA.

–  I Norge er vi i verdenstoppen på helsedata, men har klare ambisjoner om å bli bedre på å tilgjengeliggjøre disse dataene til forskning, næringsutvikling og som styringsdata for blant annet helsetjenestene, sa Johansen.

Ministerbesøk Nikolai Astrup Tynset
Fra venstre – med behørig koronaavstand: Bjørn Børresen, Direktør for Norsk Helsearkiv, Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister, May Tove Dalbakk, leder for Tynset Studie- og høgskolesenter, Øystein Johansen, seksjonsleder HDS, og Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør Helsedata.