Hopp til hovedinnhold

Helsedataprogrammet og elektronisk melding av dødsårsak finalister til Bedre stat-prisen 2021!

– Selv om vinneren ikke er kåret enda er vi veldig stolte av at Helsedataprogrammet og elektronisk melding av dødsårsak er to av tre finalister til Bedre stat-prisen 2021, sier fungerende direktør i Direktoratet for e-helse Karl Vestli.

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. Bedre stat-prisen skal inspirere til mer helhetlige, effektive og brukervennlige tjenester, og gi anerkjennelse til dem som tenker nytt rundt styring, ledelse og organisering.

– Dette er en hyggelig anerkjennekjennelse av det gode arbeidet som er lagt ned I Helsedataprogrammet og elektronisk melding av dødsårsak, sier Vestli.

Karl Vestli_web
Karl Vestli, fungerende direktør i direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse.

Vinneren annonseres av Finansministeren på Styringskonferansen 20. januar 2021. 

Helsedataprogrammet

Helsedataprogrammet utvikler nye tjenester og løsninger for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata fra landets mange helseregistre, helseundersøker og biobanker. Programmet skal gjøre det enklere å gjennomføre analyser og sette sammen helsedata på tvers av ulike datakilder.

– Helsedataprogrammet i Direktoratet for e-helse har allerede levert en rekke tjenester på veien mot målet om bedre utnyttelse av helsedata og mer og bedre helseforsking. Snart kommer nøkkelleveransene Helseanalyseplattformen og Helsedataservice, sier Vestli.

Norge har en rekke helseregistre i verdensklasse som utgjør en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse og kvaliteten på helsetjenesten. Samtidig har det vært tidkrevende og vanskelig å få tilgang til disse dataene.

Programmet skal realisere flere nye tjenester, men har allerede bidratt til reduserte kostnader og økt kvalitet gjennom forenkling av søknads- og saksbehandlingsprosessene for tilgang til helsedata. Det har bidratt til spart tid for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata, samtidig som informasjonssikkerheten er styrket.

I november ble endringer i helseregisterloven enstemmig vedtatt i Stortinget. Endringene var en forutsetning for det videre arbeidet med Helseanalyseplattformen og Helsedataservice.

Elektronisk melding av dødsårsak

Mange aktører i offentlig og privat sektor har behov for rask og sikker informasjon om dødsfall. For seks måneder siden var prosessen rundt melding av dødsfall og dødsårsak i all hovedsak papirbasert med mange manuelle steg. Den gamle løsningen har vært den samme i over tyve år og består av et papirskjema som legen fyller ut og sender inn.

Elektronisk melding av dødsfall og dødsårsak gir enklere utfylling, raskere kommunikasjon og legger grunnlaget for økt pasientsikkerhet og økt kvalitet i registreringen av dødsfall og dødsårsak, samt bedre beredskap ved pandemier.

– Elektronisk melding av dødsårsak er et godt eksempel på hvordan flere virksomheter kan jobbe sammen for å løse et problem. Direktoratet for e-helse har det overordnede ansvaret her, men vi hadde ikke fått dette til uten god hjelp fra og godt samarbeid med Folkehelseinstituttet og Norsk Helsenett, sier Vestli.

Den elektroniske løsningen gjør det mulig for legene å melde både dødsfall og dødsårsak (til korrekt instans) i en og samme prosess. Det betyr raskere oppdatering av Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret og store besparelser for samfunnet.

I mars gikk Folkehelseinstituttet (FHI) ut og raskere innføring av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak forenkler overvåkningen av koronapandemien.