Hopp til hovedinnhold

Helsedataservice til Tynset

Mandag 21. desember offentliggjorde regjeringen at hovedtyngden av Helsedataservice som førstelinjetjeneste legges til Tynset. Direktoratet for e-helse har det organisatoriske ansvaret.

– Nå går vi i gang med detaljplanleggingen og  etableringsprosessen, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.

– Vi ser frem til godt samarbeid med registermiljøene og andre sentrale aktører og brukergrupper, og med Tynset og fagmiljøene der, sier Kolle Riis. 

Det er forventet at 9-10 årsverk vil legges til Tynset. Det åpnes også for noen stillinger i Trondheim. Organisatorisk vil ansvaret for Helsedataservice fortsatt være hos Direktoratet for e-helse. Stillinger og funksjoner knyttet til forvaltning av dataansvaret for Helseanalyseplattformen og økosystemet for helseanalyse skal også fortsatt være i Oslo.

Les også nyhetssak om lokaliseringen på regjeringen.no, med uttalelser fra distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Håvard Kolle Riis web
Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør helsedata i Direktoratet for e-helse.

 

Mer og bedre helseforskning, styrking av personvernet

Helsedataservice er en av hovedleveransene fra Helsedataprogrammet i Direktoratet for e-helse og vil etableres i løpet av 2021.

I august 2020 startet byggingen av den andre store leveransen, Helseanalyseplattformen, som skal gi mer og bedre helseforskning. Plattformen vil forenkle tilgangen til helsedata, og legge til rette for analyser på tvers av ulike datakilder. Helsedataservice blir førstelinjetjenesten, og skal veilede forskere og andre brukere og behandle søknader.

I tillegg til å gi mer og bedre helseforskning, vil Helsedataservice og Helseanalyseplattformen bidra til at personvernet og informasjonssikkerheten styrkes.

helsedata.no

Nettstedet helsedata.no blir hovedinngangen til Helsedataservice og Helseanalyseplattfornen. Helsedata.no er allerede etablert, med felles søknadsskjema, søknadsmottak, variabelsøk og veiledning til søkerne.

I 2021 skal det også innføres et felles saksbehandlingssystem som vil bidra til felles saksbehandling på tvers av de ulike registerforvalterne.