Hopp til hovedinnhold

Helsenæringen og innovasjonsmiljøene bidrar med viktige innspill til ny nasjonal e-helsestrategi

Direktoratet for e-helse samler kunnskap til arbeidet med ny nasjonal e-helsestrategi og har nå fått innspill fra Norsk helsekonsortium.

– Skal vi komme videre i utviklingen av norsk helsenæring er vi avhengig av at myndighetene tar grep og aktivt legger til rette for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren, sier Ove Solesvik i Norsk helsekonsortium og helseinkubatoren Aleap.

Norsk helsekonsortium knytter sammen innovasjonsmiljøer innen helse fra hele landet og tilbyr blant annet tjenester for å hjelpe helse-startups opp og frem. Norsk helsekonsortium består av Aleap, Norinnova, Validé, VIS, OCCI, NTNU-TTO og SINTEF-TTO

– Det er svært positivt at direktoratet ønsker økt samarbeid med næringen, og ber om våre synspunkter nå når de skal utforme en ny e-helsestrategi, sier Solesvik.

edit1-2117
Ove Solesvik fra Nosk helsekonsortium og Aleap anser dialogen mellom direktoratet og næringen som viktig og positiv. Foto: Aleap.

Seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse, Lars Petter Ellefsen forteller at direktoratet har fått viktig innsikt i hva næringen ønsker at Nasjonal e-helsestrategi skal bidra til å realisere fremover.

– Mange av tilbakemeldingene gikk på økt innovasjonsfokus i helsetjenesten, mer samarbeid på tvers av aktører og bedre bruk av helsedata. Innspillene vi fikk vil bli brukt i det videre strategiarbeidet slik at vi kan lage en mest mulig treffsikker e-helsestrategi. Vi er opptatt av å lage en strategi som oppleves som nyttig og relevant for hele sektoren, sier Ellefsen.

Strategien skal møte behovene i fremtidens helsetjeneste

Arbeidet med ny nasjonal e-helsestrategi skal ta utgangspunkt i den allerede eksiterende strategien som gjelder ut 2022. Målet er å oppdatere og aktualisere strategien slik at den kan møte behovene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste på en god måte.

Den nye strategien skal løfte og synliggjøre innbyggerperspektivet i større grad enn i dagens strategi, og legge til rette for mer samarbeid med forskning og næringsliv.

Lars Petter Ellefsen (1)
Direktoratet for e-helse har fått viktige innspill til ny nasjonal e-helsestartegi fra Norsk helsekonsortium. Seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse, Lars Petter Ellefsen. Foto: Direktoratet for e-helse.

– Vi står nå midt i arbeidet med å samle kunnskap om hva som har skjedd siden forrige strategiperiode. Blant annet om hvordan nasjonal e-helsestrategi brukes av aktørene i dag, hvilket forhold de har til denne og hvilken rolle de mener den nye strategien bør ha fremover. Målet er å utvikle felles forståelse av behovene strategien skal imøtekomme, sier Lars Petter Ellefsen.

Dialog med næringslivet spiller en nøkkelrolle i strategiarbeidet

– Formålet med konsortiet er å koble helseinkubatorene sammen for å identifisere de mest kritiske behovene til selskapene de representerer, og skreddersy tjenester som kan hjelpe dem ut i markedet. I tillegg til Aleap er Norinnova, Validé, VIS, OCCI, NTNU-TTO og SINTEF-TTO medlemmer av Norsk helsekonsortium, sier Ove Solesvik.

Møtet med konsortiet er en god start på dialogen direktoratet skal ha med næringslivet om ny nasjonal e-helsestrategi fremover.

– Vi setter stor pris på at Norsk helsekonsortium og Aleap lager arenaer som dette der vi kan møte og diskutere med innovasjonsmiljøer og næringslivet. Vi er helt avhengig av denne dialogen for å lage en relevant og effektfull e-helsestrategi, avslutter Ellefsen.