Søk

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021

Innspill fra helsepersonell er viktig i arbeidet med å skape et enklere Helse-Norge.

Direktoratet for e-helse gjennomfører en kartlegging av helsepersonells kjennskap til, bruk av og holdninger til digitale helseløsninger. Undersøkelsen er utført årlig siden 2019 med bistand fra analyseinstituttet Kantar. 

helsepersonell-foto-oyvind-eide
Tilbakemeldinger fra helsepersonell er svært verdifullt. Foto: Øyvind Eide. 

Samarbeid, målgrupper og parallell innbyggerundersøkelse

Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med de regionale helseforetakene, KS, FHI og Norsk sykepleierforbund i 2019 (nullpunktsmåling).

Målgruppene for undersøkelsen er kommunalt ansatte helsepersonell, helsepersonell i de regionale helseforetakene og fastleger.

Parallelt med helsepersonellundersøkelsen gjennomføres en innbyggerundersøkelse om samme tematikk. Innsikt fra kartleggingene er et viktig bidrag inn i kunnskapsgrunnlaget om bruk og effekter av digitalisering av helsetjenestene.

Her finner du resultater fra Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2020 (PDF) og Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2020 (PDF)

Mer om bakgrunnen for Helsepersonellundersøkelsen

Bakgrunnen for undersøkelsen er Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Direktoratet for e-helse om å "ha oversikt over og analysere nasjonale og internasjonale utviklingstrekk på e-helseområdet." (lenke til tildelingsbrev 2021, PDF).

Videre skal direktoratet «følge med på utviklingen av digitaliseringen i sektoren og forhold som påvirker denne, deriblant oppdatere og tilgjengeliggjøre nøkkeltall og utføre situasjonsanalyser innenfor etatens fagområder." (lenke til hovedinnstruks, PDF).

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til oss kan du kontakte Direktoratet for e-helse på [email protected] eller seniorrådgiver Lene Rathe på tlf. 984 13 785.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei