Søk

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021

Gjennomføringen av Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021 nærmer seg. Vi håper på høy deltakelse. Innspill fra helsepersonell er viktig i arbeidet med å skape et enklere Helse-Norge.

Direktoratet for e-helse gjennomfører en kartlegging av helsepersonells kjennskap til, bruk av og holdninger til digitale helseløsninger. Undersøkelsen er utført årlig siden 2019 med bistand fra analyseinstituttet Kantar. 

helsepersonell-foto-oyvind-eide
Tilbakemeldinger fra helsepersonell er svært verdifullt. Foto: Øyvind Eide. 

Samarbeid, målgrupper og parallell innbyggerundersøkelse

Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med de regionale helseforetakene, KS, FHI og Norsk sykepleierforbund i 2019 (nullpunktsmåling).

Målgruppene for undersøkelsen er kommunalt ansatte helsepersonell, helsepersonell i de regionale helseforetakene og fastleger.

Parallelt med helsepersonellundersøkelsen gjennomføres en innbyggerundersøkelse om samme tematikk. Innsikt fra kartleggingene er et viktig bidrag inn i kunnskapsgrunnlaget om bruk og effekter av digitalisering av helsetjenestene.

Her finner du resultater fra Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2020 (PDF) og Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2020 (PDF)

Mer om bakgrunnen for Helsepersonellundersøkelsen

Bakgrunnen for undersøkelsen er Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Direktoratet for e-helse om å "ha oversikt over og analysere nasjonale og internasjonale utviklingstrekk på e-helseområdet." (lenke til tildelingsbrev 2021, PDF).

Videre skal direktoratet «følge med på utviklingen av digitaliseringen i sektoren og forhold som påvirker denne, deriblant oppdatere og tilgjengeliggjøre nøkkeltall og utføre situasjonsanalyser innenfor etatens fagområder." (lenke til hovedinnstruks, PDF).

Planlagt utsendelse i oktober 2021

Undersøkelsen sendes ut til et bredt utvalg helsepersonell. De inviterte vil motta en egen e-post.

Vi håper så mange som mulig vil delta i undersøkelsen!

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til oss kan du kontakte Direktoratet for e-helse på [email protected] eller seniorrådgiver Lene Rathe på tlf. 984 13 785.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei