Hopp til hovedinnhold
Søk

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022

Innspill fra helsepersonell er viktig i arbeidet med å skape et enklere Helse-Norge.

Direktoratet for e-helse gjennomfører en kartlegging av helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester. Undersøkelsen er utført årlig siden 2019.

Mann med grønn uniformz, stettoskop rundt halsen, holder smarttelefon, smiler
Tilbakemeldinger fra helsepersonell er svært verdifullt.

Samarbeid, målgrupper og parallell innbyggerundersøkelse

Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med blant annet de regionale helseforetakene, KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Norsk sykepleierforbund i 2019 (nullpunktsmåling).

Målgruppene for undersøkelsen er helsepersonell i helseforetak, helsepersonell i utvalgte kommuner og et utvalg fastleger.

Parallelt med helsepersonellundersøkelsen gjennomføres en innbyggerundersøkelse om samme tematikk. Innsikt fra kartleggingene er et viktig bidrag inn i kunnskapsgrunnlaget om bruk og effekter av digitalisering av helsetjenestene.

Mer om bakgrunnen for helsepersonellundersøkelsen

Bakgrunnen for undersøkelsen er Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Direktoratet for e-helse om å "ha oversikt over og analysere nasjonale og internasjonale utviklingstrekk innen e-helseområdet."

Videre skal direktoratet «følge med på utviklingen av digitaliseringen i sektoren og forhold som påvirker denne, deriblant oppdatere og tilgjengeliggjøre nøkkeltall og utføre situasjonsanalyser innenfor etatens fagområder."

Vil du vite mer?

Last ned Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021 (PDF) og Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2021 (PDF)

Lurer du på noe?

Har du spørsmål til oss kan du kontakte Lene Rathe, avdeling innsikt og innovasjon, e-post: [email protected], tlf. 984 13 785.