Hopp til hovedinnhold

Hva skjer i Legemiddelprogrammet i 2020?

Direktoratet for e-helse og de regionale helseforetakene (RHF) samfinansierer Legemiddelprogrammet i 2020.

- Dette er et viktig grep fra RHFenes side for å gjennomføre noe av det vesentligste vi kan gjøre for å øke pasientsikkerheten, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse. 

Sikre koordinert gjennomføring

Legemiddelprogrammet samler pågående prosjekter og aktiviteter på legemiddelområdet for å sikre koordinert gjennomføring på dette feltet. Arbeidet med dette vil ta mange år, men hvert år vil deler av helsetjenesten merke forbedringer.

Ambisjonsnivået for 2020 blir noe endret fra opprinnelige planer, og re-planlegging og kvalitetssikring av aktivitetene for 2020 ferdigstilles i midten av mars. Arbeidet med byggeklossene som må på plass for å kunne legge til rette for Pasientens legemiddelliste (PLL), vil bli prioritert.

Aktiviteter i 2020

Det dreier seg om:

  • Utprøving av kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten
  • Fortsatt utprøvning av multidose i e-resept
  • Fortsatt utvikling av sentral forskrivningsmodul for å sikre tilgang til e-resept, kjernejournal og multidose til elektroniske pasientjournaler (EPJ) som ikke tilbyr dette selv
  • Understøtte Helseplattformen 

Les mer om Legemiddelprogrammet

 

OEI_1877 (1) 2018 Foto Øyvind Eide
Arbeidet med byggeklossene som må på plass for å kunne legge til rette for Pasientens legemiddelliste (PLL), vil bli prioritert i 2020. Foto: Øyvind Eide