Hopp til hovedinnhold

Informasjon om anskaffelser 2021

Som et bidrag for at leverandørene under rammeavtalen for IKT-konsulenttjenester skal kunne planlegge egen ressursplanlegging ønsker Direktoratet for e-helse å informere kort om planer og aktiviteter i 2021 hvor det kan være aktuelt å leie inn ekstern bistand på rammeavtalene for IKT-konsulenttjenester.

– I tråd med anskaffelseslovens grunnleggende prinsipp om forutberegnelighet ønsker vi å kommunisere med mer åpenhet og transparens om våre anskaffelser og fremtidige planer, sier Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.

karl-vestli-2500px (2)
Karl Vestli, fungerende direktør Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse.

Direktoratet har følgende planer pr. i dag. Det er sannsynlig at dette kan endre seg og at det i vil lyses ut flere behov gjennom året:

MF-Helse: NHN vil i all hovedsak gjøre de anskaffelsene MF Helse skulle trenge i 2021, men det planlegges å leie inn kvalitetssikring og muligens støtte til innføring og prosjektledelse.

Legemiddelprogrammet: NHN vil stå for det meste av anskaffelser i legemiddelprogrammet neste år, men direktoratet vil vurdere innleie av hjelp til kvalitetssikring og roller i programkontoret.

EPJ-løftet: EPJ-løftet har inne 2 konsulenter fra rammeavtalen for IKT-tjenester i dag. Begge kontraktene går ut til sommeren og det vil da muligens lyses ut nye avrop på disse.

Helhetlig samhandling: Program helhetlig samhandling ønsker å leie inn ca. 10 konsulenter i 2021 ut over anskaffelsen som allerede er i prosess. Innleie vil gjelde Forprosjekt for helhetlig samhandling steg 2-n. Programmet planlegger å anskaffe i begynnelsen av februar 2021. Varighet vil være ut 2021 med opsjoner om forlengelse.

Program for kodeverk og terminologi (PKT): Program kodeverk og terminologi gjennomførte de aller fleste anskaffelsene for 2021 i fjor, men programmet har også noen utestående som er planlagt i 2021:

  • Programkontoret, 1 ressurs 12 mnd
  • Prosjekt helsedata, 2 ressurser 12 mnd
  • Prosjekt terminologi i EPJ, 2 ressurser 12 mnd
  • Prosjekt forvaltning og IKTstøtte, 1 ressurs 12 mnd.

Helsedataprogrammet (HDP): Det er foreløpig ikke planer om å gjøre noen nye anskaffelser i Helsedataprogrammet i 2021.

Digital Førerettsforvaltning: NHN vil stå for anskaffelsene.