Hopp til hovedinnhold

Korona: Digitale løsninger som kan bidra til å løse krisen

Digitale løsninger hjelper i håndteringen av koronasituasjonen. Helsemyndighetene mottar en rekke innspill fra små og store aktører, som systematiseres og vurderes løpende.

Det kommer mange innspill til digitale løsninger som kan bidra til å begrense smitten, gi effektiv informasjon og god pasientbehandling. Helsedirektoratet har beredskapsansvaret i helsekriser og de har gått sammen med Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett og Folkehelseinstituttet for å gå gjennom alle forslagene.

Hva skjer med innspill?

Alle henvendelser samles hos Direktoratet for e-helse der innspillene registres og kategoriseres. Denne oversikten over innspill kaller vi for koronaporteføljen.

Innspillene formidles videre for nærmere vurdering i ulike arbeidsgrupper med representanter fra FHI, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett eller andre hvis det er relevant. Alle som gir innspill vil få bekreftelse på at det er mottatt og informasjon om videre behandling.

Arbeidsgruppene vurderer innspillene etter følgende kriterier:

  • Det skal direkte støtte arbeidet med korona-pandemien ved å gi gevinster til minimum en av målgruppene:
    • Innbyggere
    • Helsepersonell
    • Myndigheter
  • Skal gjennomføres og gi gevinst i 2020
  • Ha høy grad av gjennomførbarhet
  • Ikke overlappe med andre tiltak som er på gang eller i produksjon

I hvilken grad tiltaket er i tråd med målbildet i nasjonal e-helsestrategi vil også bli vektlagt.

Prioriterte tiltak vil kunne finansieres gjennom krisepakkene regjeringen jobber med.

Løpende vurderings- og prioriteringsprosess

Vurderingsprosessen vil være løpende og gjentagende under krisehåndteringen.

Det pågår en vurderingsprosess nå, og direktoratet vil så fort det er mulig komme ut med informasjon om hvilke kategorier av tiltak som er godt dekket og hvor det fortsatt er behov for gode forslag.

Innspill sendes til [email protected]

Oppdatering 3. april med oversikt over mottatte innspill så langt

Per fredag 3. april hadde det kommet 237 innspill til koronaporteføljen.