Hopp til hovedinnhold

Korona: Kom i gang med videokonsultasjon

Videokonsultasjon er svært aktuelt under koronapandemien for å redusere smitte og øke kapasiteten i helsetjenesten. Her er anbefalinger til helsepersonell og innbyggere om hvordan komme i gang.

– Bruk av videokonsultasjon har mange fordeler i den pågående koronapandemien. Video er et effektivt verktøy som i mange tilfeller kan erstatte fysisk oppmøte, og dermed reduserer smittefaren. Videokonsultasjon øker også kapasiteten ved at leger som er i karantene, men ikke er syke, kan behandle flere pasienter, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Se oppdatert veiledning til helsepersonell 18. mars: Slik kommer du i gang med video.

 

Christine Bergland
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Mange i helsetjenesten tilbyr allerede videokonsultasjon i dag, og det har vært en sterk økning den siste uka. For at du som innbygger skal kunne benytte deg at videokonsultasjon, er du avhengig av at den du skal konsultere i helsetjenesten tilbyr dette.

Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett jobber nå med tiltak for å få flere helsepersonell raskt i gang.

Direktoratet for e-helses primære anbefaling er å utvide tilbudet og bruken av de løsningene som helsetjenesten allerede har tatt i bruk.

Ta i bruk løsninger som allerede benyttes i helsetjenesten

Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bruker videokonsultasjon i dag. Flere løsninger for elektronisk pasientjournal (EPJ) har videoløsninger. Det tilbys flere alternativer i Helsenettet og det er løsninger for video knyttet til helsenorge.no. Helsepersonell har også avtaler direkte med leverandører som har utviklet fristilte løsninger. I tillegg har også de regionale IKT-leverandørene videoløsninger.

I primærhelsetjenesten benyttes blant annet følgende videoløsninger:
  • VisibaCare
  • Confrere
  • Pasientsky

Confrere og VisibaCare kan også benyttes fra Helsenorge. Se flere detaljer om mulighetene for video knyttet til Helsenorge på helsenorgelab.no

I deler av spesialisthelsetjenesten benyttes også:
  • NHNs videotjenest
  • Skype for business
  • VideoNor

Er du helsepersonell eller administrativt ansatt kan du lese mer her om hvordan du kommer i gang med video. Du kan også kontakte leverandører direkte.

Er du innbygger kan du lese mer på helsenorge.no om hvordan du kommer i kontakt med legen din digitalt. Sjekk også nettsidene til din behandler for informasjon om hva slags løsning de benytter.

Vurderer flere løsninger

– I dagens situasjon med koronapandemi må smittevern og effektiv helsehjelp vurderes opp mot andre hensyn, sier Christine Bergland.

– Direktoratet gjør derfor nå sammen med Norsk helsenett en vurdering av andre videokonsultasjonsverktøy enn de som til nå er tilgjengelig i Helsenettet. Det gjennomføres vurderinger av mye brukte videoløsninger som Skype, Teams og Whatsapp. Direktoratet for e-helse er i dialog med leverandørene for å sjekke ut at de oppfylle nødvendige krav til sikkerhet og personvern. De skal også være enkle å ta i bruk og gratis for pasientene.

Anbefalingene vil derfor oppdateres fortløpende. Se oppdaterte anbefalinger 18. mars.