Hopp til hovedinnhold

Kraftig økning i bruk av digitale helsetjenester under koronakrisen

Befolkningen følger rådet om å ikke oppsøke helsetjenestene fysisk hvis det ikke er nødvendig. Gjennom å ta i bruk digitale helsetjenester, er de med å redusere smittefaren og øke effektiviteten i helsetjenestene.

– Økt bruk av digitale helsetjenester er et viktig bidrag i den nasjonale dugnaden mot smittespredning. Både befolkningen og helsetjenestene har vist en enorm evne til å tilpasse seg situasjonen og ta i bruk digitale løsninger, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse har samlet tall fra sektoren om bruken av e-helseløsninger under koronakrisen.

I uke 12 ble det i snitt gjennomført over 20 000 digitale konsultasjoner daglig med helsetjenesten. Dette er en økning på over 300 prosent sammenlignet med uken før. Digitale konsultasjoner er enten tekstbaserte eller videobaserte konsultasjoner, via helsenorge.no eller direkte med behandler.

I tillegg har bruken av helsenorge.no økt betraktelig. Før de strenge tiltakene ble satt i verk var det 223 000 daglige besøk, mens det nå er i snitt er over 515 000 daglige besøk. Dette er en økning på 192 prosent mellom de siste to ukene.

Christine Bergland_web
- Økt bruk av digitale helsetjenester er et viktig bidrag i den nasjonale dugnaden mot smittespredning. Både befolkningen og helsetjenestene har vist en enorm evne til å tilpasse seg situasjonen og ta i bruk digitale løsninger, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.


helsenorge.no finnes det oppdatert informasjon om koronaviruset. Der ligger det råd og anbefalinger om blant annet karantene og smittespredning og om hvordan komme i kontakt med helsetjenesten.

Innbyggere som vil kontakte helsepersonell på video eller via e-konsultasjon, finner veiledning på helsenorge.no.

– Informasjonsbehovet i befolkningen er stort i en krevende tid og det er positivt å se at mange benytter seg av de løsningene som tilbys. Det er et tegn på at vi har gode digitale løsninger som fungerer, sier Christine Bergland.

Dette sier sektoren

– Informasjonsbehovet i befolkningen er stort i en krevende tid og det er positivt å se at mange benytter seg av de løsningene som tilbys. Det er et tegn på at vi har gode digitale løsninger som fungerer.
Christine Bergland.

– Informasjonsbehovet i befolkningen er stort i en krevende tid og det er positivt å se at mange benytter seg av de løsningene som tilbys. Det er et tegn på at vi har gode digitale løsninger som fungerer.
Christine Bergland.

– Informasjonsbehovet i befolkningen er stort i en krevende tid og det er positivt å se at mange benytter seg av de løsningene som tilbys. Det er et tegn på at vi har gode digitale løsninger som fungerer.
Christine Bergland.

– Informasjonsbehovet i befolkningen er stort i en krevende tid og det er positivt å se at mange benytter seg av de løsningene som tilbys. Det er et tegn på at vi har gode digitale løsninger som fungerer.
Christine Bergland.