Hopp til hovedinnhold

Korona: Raskere prøvesvar via helsenorge.no og kjernejournal

Raskere tilgang til prøvesvar gir bedre smittevern. Ny løsning gjør at helsepersonell kan se korona-prøvesvar i kjernejournal, og at innbyggere kan se svar på helsenorge.no.

Innbyggere slipper dermed å ringe legen for å få prøvesvar. Helsepersonell kan raskt finne ut om en pasient er allerede er testet og eventuelt smittet. Slik vil vi kunne få bedre grunnlag for å vurdere smittevernstiltak.

Løsningen er et resultat av samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk Helsenett (NHN), Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, utført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Tilgjengelig fra 2. juli

I tillegg til positivt eller negativt prøvesvar på korona-test, vil også svar på andre prøver for luftveisinfeksjon som ble tatt samtidig vises. Prøvesvarene sendes fra alle landets laboratorier til Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS), samtidig som de sendes til legen.

Korona-prøvesvarløsningen er tilgjengelig for innbyggere på helsenorge.no og for helsepersonell gjennom ny fane i kjernejournal fra og med 2. juli. For mer detaljer om løsningen, se artikkel på nhn.no. 

Digitale løsninger viktige i krisearbeidet

Alle forslag til tiltak og digitale løsninger myndighetene mottar og jobber med samles hos Direktoratet for e-helse i det vi kaller "koronaporteføljen". Prøvesvar-løsningen inngår i denne porteføljen.

– Digitale løsninger er viktige i krisearbeidet. Et stort utvalg små og store tiltak bidrar til å støtte pasienter og helsepersonell gjennom pandemien, sier Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse, og viser blant annet til arbeid med videokonsultasjon og smittesporing og -overvåkning.

– Sammen med FHI, NHN, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, og i godt samarbeid med IKT- og helsenæringen, har vi utredet og fått på plass løsninger raskt. Den nye prøvesvar-løsningen er et viktig bidrag til å lette situasjonen ytterligere, sier Vestli.

Karl Vestli_web
Divisjonsdirektør Karl Vestli, Direktoratet for e-helse.