Hopp til hovedinnhold

Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Direktoratets hovedanbefaling er at du som helsepersonell benytter deg av en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren.

Det er du som behandler som har ansvaret for at leverandøren du velger tilfredsstiller kravene til personvern og informasjonssikkerhet. Leverandører tilknyttet helsenettet har forpliktet seg til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.

Behandler ehelse
Foto: Øyvind Eide.

Løsninger for ulike helsepersonellgrupper

Som hjelp på veien har direktoratet satt opp en oversikt over løsninger som allerede er i bruk i helsesektoren og som tilbyr video, enten fra EPJ-systemet eller frittstående.

Ta kontakt med leverandøren av videoløsningen, så hjelper de deg i gang.

Du kan også kontakte EPJ-leverandøren din for hjelp til å finne en egnet videoløsning. Enkelte leverandører tilbyr integrasjon med Helsenorge, tilrettelegging for fristilte videoløsninger og utvidet pasientplattform som inkluderer videokonsultasjon.

Merk: Denne artikkelen er ment som en veiledning for å hjelpe helsepersonell i gang med video, og listen under med mulige videoløsninger er ikke nødvendigvis uttømmende.

Leger

EPJ-løsninger med video

  • PatientSky
    Videomodulen trenger ingen lokal installasjon og fungerer direkte i nettleseren. Det eneste brukeren trenger er internettilgang, et webkamera og mikrofon.
  • Pridok
    Skybasert system med integrasjon av Confrere og Helseboka og med Helsenorge.

Frittstående videoløsninger

Psykologer og psykiatere

EPJ-løsninger med integrert video

Frittstående videoløsninger

Fysio- og manuellterapeuter og logopeder

EPJ-løsninger med integrert video

Frittstående videoløsninger

Spesialisthelsetjenesten

I deler av spesialisthelsetjenesten benyttes også:

Kommuner

For kommuner som ønsker å innføre videoløsninger finnes det en guide utviklet av Nasjonalt velferdsteknologi, se KS sine nettsider.

Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video

Direktoratet har laget en guide med det viktigste du som behandler trenger å vite når du skal bruke video – inkludert tips om organisering av arbeidshverdagen og kontoret, samt rammer for gode videosamtaler og personvern.

Mer om informasjonssikkerhet og personvern ved videokonsultasjoner

Minimumskrav til generelle videoløsninger ikke utviklet for helsetjenesten

Hvis ikke spesialløsninger laget for videokonsultasjon i helsetjenesten er tilgjengelig, kan hensynet til smittevern og økt behov for konsultasjoner åpne for midlertidig bruk av andre enkle og sikre videoløsninger.

Her finner du råd fra Direktoratet for e-ehelse til virksomheter som vurderer å ta i bruk generelle videoløsninger, altså løsninger som ikke er utviklet for bruk i helsesektoren spesielt.

Risiko og sårbarhetsanalyse foretatt av NHN

Norsk helsenett har utarbeidet ROS-analysen "Overordnet risikovurdering knyttet til videobruk (lenke til side på nhn.no hvor den kan lastes ned fra).

Informasjon til pasienten

Nye takster for videokonsultasjon på grunn av koronaviruset

På grunn av koronaviruset har det kommet nye takster for video- og telefonkonsultasjon hos fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, logopeder og audiopedagoger. Psykologer kan bruke flere takster enn før til video og andre typer digital konsultasjon. Takstendringene for disse behandlergruppe gjelder fra 23. mars.

For leger kom det først takstendringer for å legge til rette for økt bruk av video 16. mars, samt nye utvidelser 23. mars.

Se Helfo sine korona-sider for mer informasjon om takstendringene, spesifisert på behandlergrupper.

For leverandører av videoløsninger

Norsk Helsenett (NHN)/Helsenorge ønsker at flere aktører tilbyr videokonsultasjoner i samarbeid med helsenorge.no. Dette gir innbyggere en felles inngang til videoløsning. Se her for mer informasjon om krav og konsepter fra Helsenorge.no. NHN/Helsenorge tar imot henvendelser på e-postadressen [email protected].

Les også artikkelen "Korona: Digitale løsninger som kan bidra til å løse krisen", om hvordan vi jobber med innspill til det vi kaller koronaporteføljen (digitale løsninger generelt, ikke bare video).

Forskning og rapporter om video og digital kommunikasjon i helsetjenesten

Her kan du lese rapporten "E-konsultasjon hos fastlege og legevakt", utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse i 2018.

Nasjonalt senter for e-helseforskning har laget en egen side med lenker til relevante studier.