Hopp til hovedinnhold

Lucie Aunan er ny direktør for divisjon samhandling i Direktoratet for e-helse

Med lang erfaring fra blant annet strategisk ledelse, innovasjon og prosjektstyring i Skattedirektoratet, tar Lucie Aunan over som ny direktør for divisjon samhandling.

Blide av Lucie Aunan som skriver på et whiteboard
– Jeg gleder meg veldig til muligheten jeg nå har fått til å påvirke digitaliseringen av det særdeles viktige samfunnsoppdraget Direktoratet for e-helse har, sier Lucie Aunan som blir ny divisjonsdirektør for samhandling i Direktoratet for e-helse.

Divisjon samhandling skal være en premissgiver og nasjonalt fagorgan for helse- og omsorgssektoren innenfor fagområdene arkitektur og standardisering, juss, informasjonssikkerhet, kodeverk og terminologi.

Nasjonalt e-helseansvar

– Som divisjonsdirektør for divisjon samhandling får man mulighet til å ta et betydelig ansvar for den nasjonale satsingen på e-helse. Et veldig spennende fagfelt hvor jeg er helt sikker på at Lucie kan være en sterk bidragsyter til å sette felles retning med sin erfaring og kompetanse, sier Karl Vestli, fungerende direktør i Direktoratet for e-helse.

Skattedirektoratet har det siste tiåret ledet an i digitaliseringen av offentlig sektor, og Direktoratet for e-helse er svært glade for at Lucie nå ønsker å bruke sin kompetanse til å styrke nasjonal e-helseutvikling i direktoratet.

Digitalisering og innovasjon

– Jeg gleder meg veldig til muligheten jeg nå har fått til å påvirke digitaliseringen av det særdeles viktige samfunnsoppdraget Direktoratet for e-helse har. Målene skal vi nå ved å tenke langsiktig og realisere i små skritt. Gjennom en helhetlig tilnærming og godt samarbeid med mange parter skal offentlig sektor skape nyttige, sammenhengende tjenester som er tilgjengelige for brukeren når de trenger det, sier Lucie.

Aunan har bakgrunn som EDB-ingeniør og Master of Management med vekt på ledelse og IT-strategi. Tidlig i sin karriere jobbet hun med IT-strategi i Justis- og beredskapsdepartementet, før hun i 11 år jobbet som konsulent innen IKT/digitalisering og endringsprosesser i nåværende Evry Consulting. Siden 2008 har hun hatt ulike lederroller i Skatteetaten og blant annet vært prosjekteier for flere av Skatteetatens største prosjekter. Siden mars 2020 har hun ledet utviklingsdivisjonen i Skatteetaten. Gjennom sitt arbeid har Lucie Aunan også blitt kåret til en av Norges fremste kvinner innen Tech. 

– Som ny direktør i Direktoratet for e-helse er jeg veldig glad for at Lucie Aunan ønsker å være med på å styrke det sterke fagmiljøet vi har i Direktoratet for e-helse. Sammen skal vi levere på et høyt nivå både hva gjelder ambisjoner og i strategisk retning, samtidig som vi skaper gode relasjoner med våre samarbeidspartnere. På den måten bidrar vi til å bygge en helse- og omsorgssektor som setter pasientens behov først, sier Mariann Hornnes, påtroppende direktør i Direktoratet for e-helse