Hopp til hovedinnhold
Søk

Møt Direktoratet for e-helse på EHiN 2021

Årets EHiN går av stabelen 09. og 10. november. Her finner du en oversikt over hvor i programmet du møter Direktoratet for e-helse.

EHiN – e-helse i Norge, arrangøres i år både digitalt og fysisk på Hellerudsletta utenfor Oslo.

Direktoratet for e-ehelse deltar på:

Tirsdag 09. november

Kl. 09.00–10.00: Åpningen av EHiN 2021

Sted: Greybox/Hovedscenen

Deltakere:

 • Ingvild Kjerkhol, helse- og omsorgsminister
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
 • Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse
 • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
 • Wylecia Wiggs Harris, CEO i American Health Information Management Association (AHIMA)
 • Emilie Uttrup, foredragsholder og markedsfører

Moderatorer: Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonsansvarlig Kreftregisteret og Nard Schreurs, CEO i EHiN.

Mer om åpningssesjonen på ehin.no

Kl. 10-30–11.30: HL7 FHIR – hvem tar ansvar?

Sted: Red-box (Rom D6)

Deltakere:

 • Øyvind Aassve, leder for teknisk styringskomite i HL7 Norge og integrasjonsarkitekt og FHIR-lead i Sykehuspartner HF
 • Line A. Sæle, virksomhetsarkitekt i Folkehelseinstituttet
 • Linn Brandt, seniorrådgiver i divisjon samhandling i Direktoratet for e-helse og lege

Mer om sesjonen på ehin.no

Kl. 13.15–14.15: Ledersamtale: digital transformasjon

Sted: Greybox/Hovedscenen

Deltakere:

 • Cathrine M. Lofthus, departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
 • Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse
 • Lena Nymo Helli, CEO i Norway Health Tech
 • Nils Kristian Klev, visepresident i Legeforeningen og leder i Allmennlegeforeningen

Moderator: Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonsansvarlig Kreftregisteret.

Mer om sesjonen på ehin.no

Kl 14.45–15.45: Kommunenes arbeid på e-helseområdet

Sted: Red-box (Rom D6)

Deltakere:

 • Jan Vegard Pettersen, spesialrådgiver i Norges Sykepleierforbund (NSF) og sykepleier
 • Kristin Brekke, seksjsonsleder for e-helse i Bergen kommune
 • Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

Moderator: Terje Wistner, avdelingsdirektør for e-helse i KS

Mer om sesjonen på ehin.no

Kl. 16.00–17.00: Trenger Norge en ny styringsmodell for e-helse?

Sted: Greybox/Hovedscenen

Deltakere:

 • Ole Johan Kvan, spesialrådgiver i Helse Sør-Øst RHF
 • Karl Vestli, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS
 • Line Helen Linstad, PhD-student og seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Bendik Bygstad, professor ved institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Arild Kristensen, daglig leder for Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)

Moderator: Arild Haraldsen, konsulent, lærebokforfatter og tidligere leder av NorStella.

Mer om sesjonen på ehin.no

Onsdag 10. november

Kl. 10.30–11.30: En nasjonal tilgangsløsning for helsedata – hvorfor haster det nå?

Sted: Greybox/Hovedscenen

Deltakere:

 • Siri Børø, medisinsk rådgiver i Merck
 • Jayson Swanson, Nordic RWE Lead i Novartis
 • Mohsen Zangani, medisinsk direktør i Takeda Norge
 • Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse
 • Fredrik Glorvigen, avdelingsdirektør Helseanalyseplattformen hos Norsk Helsenett SF

Moderator: Pål Hasvold, Medical Evidence Director i AstraZeneca.

Mer om sesjonen på ehin.no

Kl. 13.00–13.00: Hvordan skal Norge bruke helsedata?

Sted: Greybox/Hovedscenen

Deltakere:

 • Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)
 • Ole Johan Borge, direktør helseforskning og helseinnovasjon i Norges forskningsråd
 • Giske Ursin, direktør i Krefregisteret, professor II ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo og professor emerita ved University of Southern California
 • Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse

Moderator: Ketil F. Widerberg, General Manager i Oslo Cancer Cluster.

Mer om sesjonen på ehin.no