Hopp til hovedinnhold

Nå flytter Helsedataservice inn på Tynset

– Vi gleder oss veldig over å flytte inn og få en fast base her på Tynset, sier seksjonsleder for Helsedataservice, Øystein Johansen.

Mange ulike bedrifter og virksomheter har tilhold i Kompetansesenteret på Tynset, og lokalene som Direktoratet for e-helse og Helsedataservice (HDS) skal leie her har blitt oppgradert og har 10-11 kontorplasser, fordelt på små landskap og noen cellekontorer.

Lokalene sto ferdige i uke 38 og vil bli tatt i bruk fra 27. september.

Øystein Helsedataservice Tynset
Øystein Johansen leder Helsedataservice på Tynset.

– Det planlegges en offisiell åpning av HDS på Tynset den 1. desember 2021. Her vil aktuelle og sentrale gjester inviteres, i tillegg til lokale interessenter, samarbeidspartnere og hele staben i Helsedataservice. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert, sier Øystein Johnsen.

Rekruttering til HDS

Parallelt med dette jobbes det med å rekruttere, og vi har for tiden flere stillinger liggende ute.

– Her i Direktoratet for e-helse og HDS får du kollegaer som er stolte av jobben sin. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Du vil jobbe i team med dyktige, engasjerte og hyggelig medarbeidere, og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger, sier Johansen.

Fakta:

Helsedataservice skal ha en forvaltningsfunksjon og være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Sammen med Helseanalyseplattformen, den tekniske løsningen, er målet mer effektiv og sikrere tilgang til helsedata.