Hopp til hovedinnhold
Søk

Norges største møteplass innen e-helse

Årets heldigitale EHiN-kongress byr på et stort og variert program og det er ikke for sent å melde seg på!

Direktoratet for e-helse bidrar på mange områder. Christine Bergland deltar i toppledersamtalen og representanter fra direktoratet er med i innslag om  pasientens legemiddelliste, felles språk, helsedata, Helseanalyseplattformen, digital kompetanse hos klinikere, grunndata og flere til. Du finner fullt program og informasjon om priser og påmelding på ehin.no.

Marianne Braaten jobber i Direktoratet for e-helse, der hun er programleder for Helsedataprogrammet. Hun er aktuell i to innslag på EHiN: Helsedata – Norges nye plattform og Hva er Helseanalyseplattformen og hvordan vil den fungere?

– Vi har startet byggingen av Helseanalyseplattformen og forberedelsene til Helsedataservice. På EHiN vil vi gi en detaljert beskrivelse av hvordan dette vil fungere, sier Marianne Braaten.

I den første sesjonen snakker moderator Ole Johan Borge blant annet med Marianne Braaten om hvordan Helseregistre kan bidra til at Norge kan utnytte potensialet som ligger i helsedata og innovasjon.

Marianne-Braaten-scaled
Marianne Braaten er programleder for Helsedataprogrammet i Direktoratet for e-helse. Hun er aktuell i to innslag på EHiN. Foto: Direktoratet for e-helse.

– I Norge har vi unike helsedata og fantastiske muligheter til å drive banebrytende forskning. Med Helseanalyseplattformen kan vi utnytte dette potensialet fullt ut. Vi ser frem til å gi deltakerne på EHiN innsikt i arbeidet, sier Braaten.

I den andre sesjonen gir Marianne Braaten og Bjørn Holstad fra Helsedataprogrammet en innføring i Helseanalyseplattformen og en mer detaljert beskrivelse av hvordan den vil fungere.

Om EHiN
EHiN er Norges største konferanse om digitalisering av helse- og omsorgssektoren. Fra 2016 har EHiN vært arena for å kunne kommunisere med andre beslutningstakere i sektoren og forvaltningen, dialog med næringsliv og brukere av e-helseløsninger.

Her finner du et utdrag av programpostene der Direktoratet for e-helse bidrar:

Tirsdag 10. november

Covid-19 – hvordan håndterte Norge pandemien?

10.00 - 11.00 Hovedsending

Her deltar blant annet Karl Vestli, divisjonsdirektør Strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse. Digitaliseringen av helsesektoren har pågått i mange år, men pandemien førte til at innføring av ny teknologi raskt måtte gires opp. To av temaene som tas opp er hvordan Norge har taklet pandemien og hva vi kan lære av det for fremtidig innføring av teknologi.

Pasientens legemiddelliste

14.00 - 15.00 Sending 4

Sendingen presenterer sentrale aktører fra Vestlandet i arbeidet med PLL. Direktoratet for e-helse bistår i utprøvningen. Robert Nystuen er avdelingsdirektør for Innsikt og innovasjon, samt programeier for legemiddelprogrammet. Han forteller om arbeidet med pasientens legemiddelliste på nasjonalt nivå. Det er mulig å stille spørsmål under sendingen. Sesjonen ledes av generalsekretæren i Seniornett, Kristin Ruud.

Onsdag 12. november:

Åpningssesjon, 11. november
09:00 - 10:00 Hovedsending

Her deltar direktør for Direktoratet for e-helse Christine Bergland sammen med Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, Johan Ronæss, adm. dir. NHN og Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn. Gründer, rådgiver og assisterende bydelsoverlege Ida Susanna Fattah er moderator.

Helsedata – Norges nye plattform
10.00 - 11.00 Hovedsending

Deltaker: Marianne Braaten (informasjon over)

Felles språk og SNOMED CT

11.00 - 12.00 Sending 4

Denne sesjonen handler om innføring av felles språk og terminologi i norsk og internasjonal helse. Det er flere innlegg i sendingen:

  • Felles språk i Helseplattformen, Jørn Andre Jørgensen, Direktoratet for e-helse og Mona Stedenfeldt, Helseplattformen
  • Terminologi i sykepleieplaner og hvordan kan dette understøtte samhandling, Jon-Atle Sagabraaten (Bouvet/Direktoratet for e-helse), Beate Kristiansen, Direktoratet for e-helse og Bente Christensen, NSF
  • Felles språk i kjernejournal – felles retning mot International Patient Summary, Bent A. Larsen, medisinsk fagansvarlig for kjernejournal
  • Kodeverk og terminologi under koronakrisen, Taran Borge, Direktoratet for e-helse 
  • Moderator er Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for helsefaglige kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

Innføring i HAP som gjennomføres i regi av Direktoratet for e-helse
14:00 - 15:00 Sending 4

Deltaker: Marianne Braaten (Informasjon over)

Digital kompetanse hos klinikere
14:00 - 15:00 Hovedsending

Denne paneldebatten vil ta opp hva helsepersonell trenger av kompetanse, samarbeid på tvers av fagdisipliner og sektorer og hvordan utdanningene, arbeidslivet og arbeidstaker selv må legge til rette for ny læring. Moderator er Jon-Torgeir Lunke i Direktoratet for e-helse.

Grunndata – en felles løsning for elektronisk samhandling
15:00 - 16:00 Sending 3

Marit Larsen Haarr i Direktoratet for e-helse er prosjektleder for innføring av Persontjenesten. Hun vil blant annet snakke om folkeregisterinformasjon på ny grunndataplattform. Den vil tilby sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger og møte sektorens høye krav til tilgjengelighet til folkeregisterinformasjon.

Toppledersamtale
16:00 - 17:00 Hovedsending
I denne sesjonen vil ulike toppledere fra norsk helsesektor snakke om utviklinger og utfordringer på veien til en mer digital helseverden. I år deltar Kathrine Myhre, leder i Norway Health Tech, Christine Bergland, direktør i Direktoratet fore e-helse, Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Stein Olav Skrøvseth er senterleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Rune Simensen, direktør teknologi og e-helse Helse Sør-Øst RHF og Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonsansvarlig i Kreftregisteret. Gründer, rådgiver innen e-helse og assisterende bydelsoverlege Ida Susanna Fattah er moderator.