Hopp til hovedinnhold

Norsk sykepleierforbund om digital samhandling: – I dagens helse- og omsorgstjeneste mangler vi veldig ofte helhetsbildet

Program digital samhandling skal bidra til at de de ulike digitale løsningene i Helse-Norge snakker bedre sammen.

– Digital samhandling handler om å kunne utveksle informasjon digitalt, kommunisere, dokumentere og gjenbruke og dele data på tvers. Det å få rask tilgang til riktig informasjon, når du trenger det, vil gi stor verdi i arbeidshverdagen for helsepersonell sier Merete Lyngstad, spesialrådgiver i Norsk sykepleierforbund og representant i programstyret for program digital samhandling.

Riktig informasjon til riktig tid

– I dagens helse- og omsorgstjeneste mangler vi veldig ofte helhetsbildet. Det finnes mange informasjonssiloer som gjør at man ikke får tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å utføre helsehjelp. Vi bruker derfor mye tid på å ta kontakt med andre aktører for å innhente informasjon om pasienten, sier Lyngstad.

Hun forteller videre at mange sykepleiere bruker mye tid på å dokumentere informasjon flere steder og ofte dobbelt opp. 

Bakgrunnsbilde, sykepleier som måler puls på pasient. Bilde i rund ramme til høyre, kvinne med lysebrunt hår.
Merete Lyngstad er spesialrådgiver i Norsk sykepleierforbund og representant i programstyret for digital samhandling. Hun forteller at riktig informasjon til riktig tid vil ha stor verdi i arbeidshverdagen til helseperosnell. Foto: Direktoratet for e-helse/privat.

– Vi mangler også gode løsninger for å planlegge og koordinere helsehjelp på tvers. Dette går uten tvil utover pasientsikkerhet og kvalitet. Vi risikerer at vi gir feil type medisin eller gir feil behandling fordi vi ikke har informasjonen når den trengs.

Sykepleiermangel og befolkningsutvikling krever nye løsninger

Kjernen i program digital samhandling er å gi innbyggerne og helsepersonell bedre mulighet til å utveksle informasjon digitalt. Gjennom bedre informasjonsflyt på tvers av helsetjenesten er målet å skape et enklere og tryggere Helse-Norge for innbyggere, pasienter og helsepersonell.

– Vi står overfor en befolkningsutvikling som gir økt behov for helsepersonell i tjenesten. Samtidig mangler vi allerede nesten 7000 sykepleiere i Norge i dag. I 2035 vil vi mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere. I tillegg står vi midt i en fastlegekrise hvor 100 000 nordmenn står uten fastlege.

Lyngstad er tydelig på at digital samhandling må bidra til å frigi kapasitet og sikre at vi har gode løsninger for å møte fremtidige utfordringer.

– Det sier seg selv at vi ikke kan være i en situasjon om noen år der vi ikke har gode nok løsninger for å få tilgang til informasjon på en mer effektiv, sikker og kvalitetsmessig bedre måte enn i dag.

Digital samhandling steg 2

– Det er spennende det som skjer nå i program digital samhandling. Sammen prioriterer vi som sektor hvilke behov vi skal løse på veien mot bedre samhandling i tjenesten. Dette arbeidet er en del av det som heter steg 2.

Arbeidet med digital samhandling steg 2 tar utgangspunkt i veikartet for nasjonale e-helseløsninger og målbildet for helhetlig samhandling. Målet for steg 2 er å ferdigstille prioriterte tiltak i sektoren som er påbegynt, men ikke ferdigstilt.

– Vi er enige i at pasientens legemiddelliste må prioriteres høyt, men er også tydelig på at vi gjerne skulle sett at vi som sektor hadde større ambisjoner for hva vi ønsker å få til de neste årene, sier Lyngstad.

Brukerinvolvering bidrar til gode løsninger

– Brukerinvolvering er veldig viktig, og vi ønsker å involveres. De som kjenner tjenesten må får være med på å si noe om behov og prioriteringer. I tillegg bidrar involvering til at løsningene blir gode, brukervennlige og at de treffer oss.

Arbeidet med program digital samhandling skjer i tett samarbeide med helse- og omsorgssektoren. Et programstyre er opprettet og skal bidra til god prioritering av sektorens samlede behov, foreslå tiltak og gi råd til strategisk retning og gjennomføring av programmet. Programstyret består representanter fra sektoren.

– Norsk Sykepleierforbund er veldig positive til digitalisering og arbeidet som gjøres, vi har blant annet vært pådrivere for å få på plass digital samhandling gjennom meldingsutveksling. Samtidig er vi er utålmodige og skulle ønske arbeidet gikk raskere. Helsepersonell og innbyggerne har ventet lenge nok, nå trenger vi resultater, avslutter hun.