Hopp til hovedinnhold
Søk

Ny e-helseorganisering: – For bedre helsetjenester

Fra 1. januar 2020 overføres oppgaver knyttet til helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett.

Vel 200 ansatte følger oppgavene, og sammen med 400 ansatte i dagens Norsk Helsenett skal de fylle rollen som ny nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren. Overføringen av oppgaver gir Direktoratet for e-helse en tydeligere myndighetsrolle og Norsk Helsenett (NHN) styrkes som tjenesteleverandør for nasjonale e-helseløsninger.

– Vi må utnytte muligheten som ligger i teknologi bedre, slik at vi får til flere og bedre digitale helsetjenester for innbyggerne. Derfor må vi tenke nytt, også om hvordan vi organiserer oss. Vi må rendyrke direktoratets rolle som myndighet og skape en slagkraftig tjenesteleverandør i Norsk Helsenett, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Portrettfoto av Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse og Johan Ronæs, administrerende direktør i NHN.
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse og Johan Ronæs, administrerende direktør i Norsk Helsenett.

Gode og nyttige tjenester til pasienter og helsepersonell

Planen er å overføre vel 200 ansatte i forbindelse med flyttingen av oppgaver fra Direktoratet for e-helse til NHN.

– Ved å samle ansvaret for de nasjonale e-helseløsningene i NHN, blir vi et sterkt fagmiljø innenfor IKT og helse. Vi skal levere gode og nyttige tjenester til helsepersonell og pasienter, og vil bruke det eksterne marked sammen med egne ressurser på en optimal måte for å sikre dette. Det viktigste nå er å sikre at overføringen av ansatte går bra og at vi har stabil drift av de nasjonale løsningene i overgangsfasen, sier Johan Ronæs, administrerende direktør i NHN.