Hopp til hovedinnhold
Søk

Ny e-helseorganisering: Hva skjer fra 1. januar 2020?

De nasjonale løsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no overføres 1. januar 2020 fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett (NHN).

Sammen med løsningene flytter også rundt 200 ansatte over til den nye tjenesteleverandøren.

Nye e-postadresser

Disse vil etter nyttår få nye e-postadresser. Den siste delen av e-postadressene endres fra @ehelse.no til @nhn.no, for eksempel blir [email protected] til [email protected] 

Samme lokaler

Norsk Helsenett (NHN) har i likhet med Direktoratet for e-helse lokaler i Verkstedveien 1 på Skøyen i Oslo, og dette endres ikke.

Post- og fakturaadresse til NHN finner du på: nhn.no/kontakt 

Avtaler

Mange leverandører og kunder blir omfattet av endringen. Vi jobber fortløpende med overføring av relevante avtaler. Ta kontakt via kontaktskjema hvis du har spørsmål. 

Tydeligere rollefordeling

Målet med organisasjonsendringen er å rendyrke direktoratets rolle som myndighet og skape en profesjonell tjenesteleverandør i Norsk Helsenett. Dette vil gi økt kraft til digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren.

Kontakt

Har du spørsmål om endringene, kan du henvende deg til kundesenteret hos NHN for mer informasjon: [email protected]