Hopp til hovedinnhold

Ny programleder klar for legemiddelprogrammet

Rune Røren blir nye programleder i legemiddelprogrammet fra nyttår

– Legemiddelprogrammet er veldig spennende. Det er motiverende å jobbe med et program som har som mål å forbedre legemiddelbehandlingen og redusere feil. Du finner nesten ikke en mer samfunnsnyttig oppgave, sier påtroppende programleder for legemiddelprogrammet, Rune Røren.

Røren har også tidligere arbeidet med legemiddelfeltet, med e-resept i Helsedirektoratets daværende divisjon for e-helse før Direktoratet for e-helse ble opprettet. Han har også tidligere ledet arbeidet med kjernejournal og kommer nå fra oppgaven som programleder for MF Helse, et felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren.

Rune_Roren_glad
Rune Røren blir nye programleder i legemiddelprogrammet fra nyttår. Foto: Direktoratet for e-helse.

– Legemiddelprogrammet har en krevende oppgave foran seg når pasientens legemiddelliste skal realiseres. Det er stort engasjement for feltet både i sektoren og fra politisk hold. Det viser både behovet og interessen. Oppgaven blir å få alle gode krefter til å trekke i samme retning, sier Røren.

– Vi er veldig glade for at Rune Røren kan tre inn programlederrollen fra nyttår. Med sin lange erfaring og kompetanse på e-helsefeltet, vil han bidra til en solid ledelse av programmet, samt en god utprøving og videre realisering av pasientens legemiddelliste sammen med sektoren, sier avdelingsdirektør Robert Nystuen, som også er programeier for legemiddelprogrammet.

Replanlegging og utprøving

I replanleggingen av legemiddelprogrammet er det høsten 2020 arbeidet med forslag til et sentralt styringsdokument (SSD), eller langsiktig gjennomføringsstrategi for programmet. Dokumentet vil tydeliggjøre målet for pasientens legemiddelliste (PLL), hva pasientens legemiddelliste er, hvordan arbeidet skal organiseres og hvordan sentrale aktører i helse- og omsorgssektoren vil bli involvert i en stegvis prosess. 

Legemiddelprogrammet består av prosjektene utprøving pasientens legemiddelliste, multidose i e-resept, kjernejournal til sykehjem og hjemmetjeneste og sentral forskrivingsmodul. Programmet jobber for at helsepersonell med tjenstlig behov skal ha tilgang til en oppdatert liste over pasientens legemidler. Planen er at pasientens legemiddelliste realiseres stegvis.

Helse Vest starter utprøvingen med endring av arbeidsprosesser innenfor eksisterende digitale løsninger i 2021. Utprøvingen omfatter sykehjem og hjemmetjenester i Bergen kommune, fastleger, Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus. Samtidig vil flere legekontor i samme område prøve ut multidose i e-resept. Utprøving av kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste er i gang i 23 kommuner, mens ca 100 kommuner har meldt interesse for å være med.

Sentral forskrivningsmodul blir tilrettelagt for utprøvingen av PLL i Helse Vest og klargjort for Helseplattformen i Helse Midt når den tas i bruk. Versjoner med ytterligere funksjonalitet er under arbeid.

Revolusjon i helsetjenesten

Rune Røren anser programmets hovedutfordring å være tredelt. Den ene handler om innføring av nye arbeidsrutiner når helsetjenesten må jobbe på en annen måte for å realisere pasientens legemiddelliste.

– På lang sikt innebærer det en liten revolusjon i helsetjenesten. På noe kortere sikt må vi sørge for å lage en god løsning for helsetjenesten, som særlig legene i primær- og spesialisthelsetjenesten vil omfavne. Den tredje hovedutfordringen er å sørge for at legemiddelprogrammet har en forutsigbar finansiering, sier Røren.

Klokketro på involvering

For at programmet skal lykkes peker han på to forhold: Det må være fremdrift i arbeidet med å løse hovedutfordringene, og samtidig god involvering og dialog med helsepersonell og de andre representantene fra helse- og omsorgssektoren underveis.

– Her er det jo et betydelig aktørbilde involvert, og da kan det være krevende å få alle til å bli enige. Derfor må vi levere løpende verdi, og skape forståelse for at den det perfekte løsningen vi strekker oss mot må bygges gradvis. Det perfekte må ikke bli det godes fiende, sier Røren som bruker førjulstiden til å både repetere og sette seg inn i det som er produsert av planer og utredninger på legemiddelfeltet siden han jobbet med e-resept.