Hopp til hovedinnhold
Søk

Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt

Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Illustrasjonsbilde av to voksne som bruker datamaskin sammen.
Illustrasjonsfoto: Øyvind Eide

Rapporten brukar erfaringar frå Noreg (blant dei legar som nyttar seg av e-konsultasjon (tekst, video og bilete) i dag), og kunnskap om bruk av e-konsultasjon i land som Sverige, Danmark og England. 

I arbeidet med rapporten har direktorata hatt nær dialog med Legeforeningen, pasient- og brukarorganisasjonar og leverandørar av e-konsultasjonsløysingar.

Rapporten legg vekt på at e-konsultasjon bidreg til å modernisere fastlegeordninga. E-konsultasjon blir ein viktig del av innbyggjarane og pasientane si netthelseteneste. Det skal vera enkelt, spare tid, kan auke tilgjenge og gjere arbeidskvardagen meir fleksibel både for innbyggjarar og legar. Truleg vi fleire konsultasjonar skje via tekst- og videokonsultasjon i framtida.

Her kan du lese hele rapporten "E-konsultasjon hos fastlege og legevakt".