Hopp til hovedinnhold

Ny retningslinje for datadeling i helse- og omsorgssektoren

Direktoratet for e-helse lanserte i mars 2020 et forslag til Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgsektoren. Etter en bred innspillsrunde er denne retningslinjen nå publisert.

Datadeling er en type samhandling der strukturerte helsedata deles umiddelbart og på en sikker måte på tvers av virksomheter og med pasienten selv. Målarkitekturen beskriver hvilke felleskomponenter som må være på plass og hvilke egenskaper og funksjoner som er nødvendige.

– Målarkitekturen er en del av en større sammenheng og dette danner grunnlaget for det meste vi gjør innen digital samhandling, sier Lars Kristian Roland, leder for arkitekturstyring i Direktoratet for e-helse.

Bred innspillsrunde

– Vi har fått innspill fra leverandører, primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og forskermiljøer. Tilbakemeldingene har i hovedtrekk vært positive og det har kommet inn mange gode forslag til forbedringer av datadeling som samhandlingsform. Vi vil gjerne takke for alle de verdifulle tilbakemeldingene, sier Roland.

På bakgrunn av tilbakemeldingene har vi valgt å dele dokumentet i tre, der den første er felleskomponenter og arkitekturvalg, den andre er egenskaper og den siste er arkitekturvurderingene. Du finner retningslinjen og en oversikt av hvordan innspille er behandlet her. 

Mann med skjorte og briller i kontorlandskap
Retningslinjen danner grunnlaget for det meste vi gjør innen digital samhandling. Lars Kristian Roland, leder for arkitekturstyring i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

Første steg på veien

– Denne retningslinjen beskriver første steg på veien. Arbeidet med bruksområdene for datadeling og andre tiltak for å øke bruk av datadeling i sektoren er høyt prioritert av Direktoratet for e-helse. Helse- og omsorgssektoren bør blant annet øke bruken av åpne API-er og ta i bruk tilgjengelige felleskomponenter for å sørge for at dette gjøres effektivt og sikkert.

– Vi deler sektorens utålmodighet om å få åpne løsninger på plass så raskt som mulig. Målarkitekturen er en slags reguleringsplan som gir rammer og krav til åpenhet i løsninger. Noen løsninger og felleskomponenter eksisterer allerede, mens andre må bygges eller videreutvikles for å bli plattformer som er åpne for ekstern innovasjon, sier Roland til slutt.