Hopp til hovedinnhold
Søk

Ny undersøkelse finner feil i medisinsk koding ved respiratorbehandling

Stor variasjon mellom helseforetak ved koding av respiratorpasienter.

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet og Avregningsutvalget utført en kontroll av medisinsk koding ved åtte helseforetak.

Avregningsutvalgets årsrapporter (helsedirektoratet.no)

Revisjonsrapport Dokumentkontroll av opphold gruppert til DRG475A Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte (PDF)

Hovedfunn fra revisjonen

Til sammen 380 avdelingsopphold ved åtte helseforetak, to i hver helseregion, ble kontrollert for feilkoding av diagnoser og prosedyrer.

Etter revisjon fikk 103 (27 %) av sykehusoppholdene endret sin hovedtilstand og 155 (41 %) endret kode for hovedtilstand. Feilprosenten varierte mellom foretakene fra 8 % til 45 % for feil hovedtilstand og fra 25 % til 60 % for feilkodet hovedtilstand.

Av de 296 avdelingsoppholdene som før revisjonen hadde hovedtilstand kodet med J00-J99 fikk 55 (19 %) endret kode til et annet kapittel etter revisjon. Mellom foretakene varierte feilprosenten fra 0 % til 39 %. Det var ingen klar forskjell mellom lokal/sentralsykehus og regionsykehus. Koden som var hyppigst feil brukt for hovedtilstand var J96.0 Akutt respirasjonssvikt.

Ved 78 av de 365 (21 %) avdelingsoppholdene var prosedyrekoden GXAV01 Respiratorbehandling INA ikke dokumentert og ble slettet. Mellom foretakene varierte denne andelen fra 0 % til 45 %.