Hopp til hovedinnhold

Ny veileder for arkitekturprinsipper

Digitaliseringsdirektoratets "Overordnede arkitekturprinsipper for digitalisering av offentlig sektor" kom i ny versjon tidligere i år. Etter en innspillsrunde har Direktoratet for e-helse nå publisert en veileder for helse- og omsorgssektoren om bruk av disse overordnede prinsippene.

De overordnede prinsippene for digitalisering av offentlig sektor skal bidra til økt samhandlingsevne på tvers av virksomheter og sektorer, samt økt endringsevne hos den enkelte virksomhet. Disse er obligatoriske for statlig sektor og anbefalte for kommunesektoren.

– Direktoratet for e-helse har vurdert det som hensiktsmessig at helse- og omsorgssektoren benytter de nasjonale prinsippene slik de er, sier virksomhetsarkitekt Tore Syvertsen, som har ledet arbeidet med veilederen.

Den nye veilederen gir en del tilleggsforklaringer og anbefalinger som kan være til hjelp for arbeidet med IKT-arkitektur i helse- og omsorgssektoren.

Tore Syvertsen
Tore Syvertsen, virksomhetsarkitekt Direktoratet for e-helse.

– Vi anbefaler at offentlige og private aktører i spesialist- og primærhelsetjenesten følger både de overordnede arkitekturprinsippene og tilleggsforklaringene og anbefalingene i veilederen, sier Syvertsen.

Forklaringer, anbefalinger og ressurser i veilederen skal tydeliggjøre og utdype innholdet i de nasjonale arkitekturprinsippene, ikke erstatte dem. Se beskrivelse av normerende produkter og normeringsnivå.

Med utgangspunkt i overordnede prinsipper

De overordnede arkitekturprinsippene for digitalisering av offentlig sektor skal bidra til at beslutninger om IKT-arkitektur gir et best mulig helhetlig resultat for innbyggere og næringsliv. Dette er de overordnede prinsippene:

  • Ta utgangspunkt i brukernes behov
  • Ta arkitekturbeslutninger på rett nivå 
  • Bidra til digitaliseringsvennlige regelverk 
  • Del og gjenbruk data 
  • Del og gjenbruk løsninger
  • Lag digitale løsninger som støtter samhandling
  • Sørg for tillit til oppgaveløsningen

Prinsippene skal legges til grunn ved etablering av nye IT-løsninger eller ved vesentlige endinger av eksisterende IT-løsninger. De gjelder både ved egenutvikling og ved anskaffelser.

Bred støtte fra helse- og omsorgssektoren

Direktoratet for e-helse har mottatt innspill fra åtte ulike aktører som dekker leverandører, interesseorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og offentlig forvaltning. Du finner informasjon om innspillene og hvordan de er behandlet her.